Bim

3.8/5 based on 8 reviews

Paylaşmak için 0 ürün eklediniz.(Toplam 0 ürün)

Contact Bim

Address :

Maltepe Cd. No:75, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : https://www.bim.com.tr/Categories/104/magazalar.aspx%3FCityKey%3D54%26CountyKey%3D2063
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Maltepe Cd. No:75, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey
T
Tugba Metin Özkan on Google

Aslında 1 yıldız bile fazla. Evime en yakın market diye ara sıra gitmek zorunda olmasam kapısının önünden geçmem. 8 dakika erkenden kasayı kapatıp müşterilerin suratına kapıyı kapatmak nedir biri bana aciklasin!
It's more than a star. I do not have to go near my house closest to the market I do not have to go past the door. 8 minutes early, close the safe and close the door to the customers' face, someone open to me!
C
Cahit Topcu on Google

Alışveriş için ideal yer
Ideal location for shopping
Y
Yılmaz Kaymaz on Google

Sade bir tipi olması hasebiyle israf asiriligindan insanlari bir parça kurtarıyor ancak yine on parça israfa sürüklüyor
Due to its simple type, it saves people a little from the excess of waste, but again it leads to waste of ten pieces.
Z
Zehra Gül on Google

Güzel bir market ve evime yakın olduğu için daimi müşterisiyim ancak aktüel olan ve cama asılan afişlerdeki ürünler çoğu getirilmiyor. Hayal kırıklığı...
I'm a regular customer because it's a nice market and it's close to my house, but most of the current products on the banners hanging on the window are not brought. Frustration...
C
Cihan Karaçay on Google

Akşam saatlerinde kasa çok kalabalık oluyor. İndirimleri takip ederseniz uygun şeyler alabilirsiniz. Genelde fiyatlar diğer marketletle aşağı yukarı aynı.
In the evening it gets very crowded. You can get decent stuff if you follow the discounts. Generally, the prices are more or less the same as any other marketlet.
m
mUSTAng 54 on Google

Marketlerin arasında en pahalı migroslardı ,ama kaliteli ürünleri vardı hala öğle . Personalde ona göre tabi. BIM ürünleri kalitesiz ama ucuzdu alıyorduk ucuz diye ,şimdi migrosla fiyatlar çok üründe aynı ,kalite yerlerde. Yükselen tek şey ürün fiyati kalite hizmet hala yerlerde.
Among the grocery stores, they were the most expensive Migros, but they still had quality products for lunch. Personalde according to him. BIM products were of poor quality but cheap, we were buying cheap because now, with Migros, prices are the same in many products, quality is in places. The only thing rising is product price quality service still in place.
r
ressam salih on Google

Hesaplı ve çeşitli ürün var . Kasiyer ler saygılı
There are affordable and diverse products. Cashiers are respectful
İ
İbrahim Acet on Google

piyasayı yūkseltmeye çalıştırları için fazla alış veriş yapılacak yer gelmiyo artîk not..senekerden beri bimden alîş veriş yapıyorum gūvenim kalmadı??
Since they are trying to raise the market, there is no place to shop anymore, note.. I've been shopping on my own since years, I have no confidence ??

Write some of your reviews for the company Bim

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *