Şok Market

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Şok Market

Address :

Eski, Arabacıalanı Mah, Kazımpaşa Cad No:174/A-B, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9797
Website : https://www.sokmarket.com.tr/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Eski, Arabacıalanı Mah, Kazımpaşa Cad No:174/A-B, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
C
Cebrail Karakyun on Google

Standart şok market.
Standard shock market.
ا
الشاعر موفق النصار on Google

أشتري منها بعض الأحيان
I buy them sometimes
Y
Yasin Narin on Google

Bu urunleri bu millete nasil reva goruyorsunuz anlamis degilim bende bu isi yapiyorum ahlakdisi
I do not understand how you treat these products to this nation, I am doing this job is immoral.
G
Gökhan Can on Google

Hayırlı Olsun Kaydetmek Bize Düştü. Haritaları Aktif Kullanan İşletmeler Benzer İşletmelere Göre Daha Avantajlıdır. Severek Alışveriş Yapıyoruz. Teşekkürler.
Good luck saving is up to us. Businesses that use maps actively are more advantageous than similar businesses. We Love Shopping. Thank you.
N
Nurşen İnekçioğlu on Google

Gayet güzel çalışanlar güler yüzlü herşey var içinde fiyatlarda iyi evime yakın lazım olan herşeyim alıyorum????
Very nice employees, smiling, everything is in there, good prices, close to my home, I buy everything I need????
ü
ümit özgürgen on Google

muduru personeli hepsi cok iyi ilgili temiz ve guler yuzlu
manager staff are all very good, clean and friendly
A
Audim Nerde on Google

Açılış saatleri için baktım ama maalesef göremedim. Çalışanlar genelde iyiler. Alışverişte kullanılan en iyi korona eldiveni burada. Maden ocağı görüntüsü vermese de, markette iki kişi yan yana geçemiyor. Hele bu zamanda. Al-çık marketi olsa bile, market daha ergonomik düzenlenebilir.
I looked for the opening hours, but unfortunately I could not see. Employees are generally good. The best corona gloves used in shopping are here. Although it does not look like a mine, two people in the market cannot pass side by side. Especially at this time. Even if there is a buy-and-go market, the market can be arranged more ergonomically.
H
Hasret Emirle on Google

Sabah elektrik faturami yatirmmak icin gittim orada calisan bir bey yatirilmadigini soyledi bu nasil is internette ve musteri temsilcisinde yatiriliyor diyor sok calisani yatirilmadigini soyluyor pess valla cokk kotuuu ....
I went to invest my electricity bill in the morning and said that a gentleman working there was not invested. How is this job on the internet and at the customer representative?

Write some of your reviews for the company Şok Market

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *