BP

4/5 based on 2 reviews

About BP

Site trafik bilgisi ve çerezler

Sitemizin performansıyla ilgili bilgi toplamak, analiz etmek ve sitenin çalışmasını sağlamak için çerezleri (ve eşdeğer teknolojileri) kullanırız. Çerezler ayrıca bize ve üçüncü taraflara, sitemizi ve sosyal ağlar da dahil olmak üzere aynı çevrimiçi ağdaki diğer üçüncü taraf web siteleri ziyaret ettiğinizde kişiselleştirilmiş reklamlar ve içerikler sunmamıza imkan tanır. "Kabul Et"i tıklayarak, bu çerez kullanımlarını kabul etmiş olursunuz. Kabul etmiyorsanız veya daha fazla bilgi istiyorsanız, çerez tercihlerinizi çerez bağlantısını tıklayarak yönetebilirsiniz.

Contact BP

Address :

Ankara Cad. No:138, 54500 Karasu/Sakarya (Adapazarı), Turkey

Phone : 📞 +978
Website : https://www.bp.com/tr_tr/turkey/home.html
Categories :
City : Karasu/Sakarya (Adapazarı)

Ankara Cad. No:138, 54500 Karasu/Sakarya (Adapazarı), Turkey
H
Huseyin Parlak on Google

m
mhmad shakr alhasn on Google

Write some of your reviews for the company BP

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *