Sakarya sebze & Meyve tanzim satış noktası

4/5 based on 6 reviews

Contact Sakarya sebze & Meyve tanzim satış noktası

Address :

Çark Cd. No:298 D:A, 54050, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +977
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Çark Cd. No:298 D:A, 54050, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
E
Erkan Arslan on Google

ا
ابوعمر aboaoomar on Google

S
Sir Das on Google

Sebze meyve
Greengrocery
A
ALİ KOLTUK on Google

Harika temiz uygun alışveriş adresi için SAKARYA TANZİM HİZMET BİZİM TERCİH SİZİN :)
SAKARYA TANZİM for a great clean convenient shopping address OUR SERVICE IS YOUR CHOICE :)
F
Faruk GEDİK on Google

Ürünleri beğenmedim. Daha kaliteli olması gerekir. İçerisi pis kokuyor. Fiyat pahalı.
I did not like the products. It should be of better quality. It smells dirty. The price is expensive.
E
Erkan SAHIN on Google

Güvenilir ve daima müsteri için %100 bir kalite sunan Sakarya Tanzim Satış Merkezi'ne cok teşekkür ediyorum çok memnun kaldım bir müşteri daha kazandınız ?
I would like to thank Sakarya Tanzim Sales Center which is reliable and always offers 100% quality for the customer. I am very pleased. You have won another customer ?

Write some of your reviews for the company Sakarya sebze & Meyve tanzim satış noktası

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *