LastikPark

3.5/5 based on 2 reviews

About LastikPark

LastikPark Hakkında

LastikPark, dünya markalarını bir çatı altında sunan Türkiye’nin en büyük çok markalı lastik perakende zincir markasıdır. Türkiye’nin 81 ilinde 500’ün üzerinde bayisiyle ve “Aradığınız Tüm Markalar Burada” sloganıyla “çok markalı lastikçilik” konseptinde hizmet vermektedir. 


Binek, 4x4,  minibüs, kamyonet, kamyon, traktör, forklift ve iş makinası olmak üzere tüm lastik  kategorilerinde, aradığınız tüm markaları bir arada sunan LastikPark, tek noktada tüm marka ve fiyatları karşılaştırmanıza imkanı veren, lastik alışverişinde zaman tasarrufu sağlayan çoklu markalı lastik perakende konseptinde Türkiye’nin ilk markası olmuştur. 


LastikPark, lastik sektöründeki faaliyetlerine 95 yıldır aralıksız devam eden 1927 kuruluşlu Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tescilli markasıdır. Tatko Lastik A.Ş., 2000’li yıllarda LastikPark konseptini oluşturarak  10 yılda çoklu marka perakendeciliğin lideri olmuştur.

Contact LastikPark

Address :

Cumhuriyet Cd. No:27, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : https://www.lastikpark.com/
Categories :
City : Karasu/Sakarya

Cumhuriyet Cd. No:27, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey
A
Alihan Süsem on Google

B
Brk Knc on Google

Write some of your reviews for the company LastikPark

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *