Keskin Harita Mühendislik

5/5 based on 8 reviews

Keskin Harita Mühendislik - Bünyamin Keskin - Keskinharita.com

Lütfen covid ve temas durumunuzla ilgili bilgi veriniz. Sizin için şirketimizi düzenli olarak dezenfekte etmekteyiz. Sağlıklı günler dileriz.

Contact Keskin Harita Mühendislik

Address :

Prf. Doktor Ayhan Kızıl Cd. no:30 daire:5, 54300 Hendek/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9888
Website : http://keskinharita.com/
Categories :
City : Hendek/Sakarya

Prf. Doktor Ayhan Kızıl Cd. no:30 daire:5, 54300 Hendek/Sakarya, Turkey
ö
ömercan babayiğit on Google

C
Cafer Tosun on Google

R
RAMAZAN ENES KESKİN on Google

U
Utku Keskin on Google

b
beyza hilal alagöz on Google

İ
İrem Aygün on Google

S
Sinem Çelik Alkan on Google

Ö
Ömercan Alagöz on Google

Güleryüz ve kaliteli hizmet keskin harita ekibine teşekkürler.
Thanks to the sharp map team for friendly and quality service.

Write some of your reviews for the company Keskin Harita Mühendislik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *