Şekerpare Çocuk Parkı

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Şekerpare Çocuk Parkı

Address :

54050 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

54050 Adapazarı/Sakarya, Turkey
B
Beyzanur Yavuz on Google

N
Nagihan Cetinkaya on Google

Çok güzel
very nice
R
Ramazan tekeş on Google

Park işte
It's the park.
م
محمد الامين on Google

بارك جميل
Beautiful park
Ü
Ümit Usal on Google

Çocuklar Her şeyin iyisine laiktir.
Children Secular for everything.
R
Rc Hard on Google

متنزه صغير للاطفال يحتاج الى الكثير من العناية
A small theme park for children needs a lot of care
E
Ekrem BAYRAM on Google

Şeker gibi park ?
Park like candy ?
A
Aslı Güneş on Google

İçki içenler, opusen çiftler, ot cekenler hep burda bıktık artık gece canı sıkılan parkı yakıyor, kizip bağırsan da umurlarında değil.
We are tired of drinkers, opusen couples, weed-pullers, now the night-bored park is burning at night, they don't care if you shout.

Write some of your reviews for the company Şekerpare Çocuk Parkı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *