Kamışoğlu Yemek

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Kamışoğlu Yemek

Address :

Mercan Ağa Sk. No:10, 54600 Sapanca/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9988
Website : https://kamsoglu-yemek.business.site/
Categories :
City : Sapanca/Sakarya

Mercan Ağa Sk. No:10, 54600 Sapanca/Sakarya, Turkey
W
Watch now on Google

Servis biraz daha iyi olabilir genel olarak tavsiye edilebilir lezzetli
Service could be a little better overall recommendable tasty
M
Murat Çabuk on Google

Tavsiye üzerine gittik, Mustafa Usta'nın kebapları bir harika, kesinlikle denemenizi tavsiye ederim, fiyatlarda çok uygun
We went on recommendation, Mustafa Usta's kebabs are great, I definitely recommend you to try, the prices are very affordable
Y
Yusuf Bastan on Google

Hem ekonomik hem de kaliteli yemekler , hizmet bir o kadar kusursuz. Zaten her gün özellikle öğlen saatlerinde full dolması sizlere bir şeyleri anlatmam için yeterli bir durum , eğer yolunuz denk gelirse sağda solda yemek yemeye yer aramakla uğraşmayın. Özellikle sahilde paranızı çarçur etmemeniz için size eşi bulunmaz bir işletme öneriyorum , teşekkürler Kamışoğlu Yemek. ??? Hayırlı İşleriniz olsun..
Both economical and quality dishes, the service is so impeccable. Already every day especially full at noon to fill a full time to tell you something, if your path coincides with the right to eat on the left to look for a place to eat. I recommend you to have an unparalleled operation, especially if you don't have to spend your money on the beach, thanks to Kamışoğlu Yemek. Un Good work.
A
AYLA ASİL on Google

Sipariş verdim söylenilenden daha çabuk geldi ve lahmacunlar büyüktü. Tavsiye ederim. Kuryede kibardı
I ordered it came quicker than promised and the lahmacuns were big. I advise. He was polite at the courier
H
Halim Bayraktar on Google

İçerde ve dışarda mükemmel bir hizmet veriliyor Sapanca mız kıymetini bilmeli bence...
An excellent service is provided inside and outside, I think Sapanca should appreciate it...
İ
İsmail Can ERSOY on Google

Kurumsal bir aile işletmesi, lezzetli bir esnaf lokantası.
A corporate family business, a delicious artisan restaurant.
K
KENAN KART on Google

Sahibi Ercan bey oldukça güler yüzlü ve samimi candan birisi.Yemekleri hakikaten lezzetli ve temiz,bir çok yerde mide yanması yaşıyordum çok şükür burada ağrı ve yanma kalmadı.Personel cok samimi ve candan. Tavsiye ederim.
The owner Ercan was quite friendly and sincere. The meals were truly delicious and clean, so I was living in a lot of places where there was heartburn. I advise.
m
murat emre on Google

Lahmacun, pide ve kebap haricinde günlük sulu yemek bulabileceğiniz, lezzeti tartışılmaz lokanta. Asıl olay paket servis taşınırken özel taşıma kutularında siparişin soğuması engelleniyor. Kesinlikle tavsiye ederim.
Apart from lahmacun, pide and kebab, it is an indisputable restaurant where you can find juicy meals daily. While the real event is transporting the package service, the order is prevented from cooling in special transport boxes. I highly recommend it.

Write some of your reviews for the company Kamışoğlu Yemek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *