Park

4/5 based on 8 reviews

Contact Park

Address :

Kısa Sk., 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Kısa Sk., 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
O
Oguzhan Pacariz on Google

Güzel huzurlu bir yer
Nice peaceful place
N
Necati Kaya on Google

Bu belediye bşk. varken asla uğramayın
This mayor's office. never stop by
Ö
Özcan Akıllı on Google

Cocukları için hayvanat bahçesi çok güzel
The zoo is beautiful for the kids
T
Tacettin Tuğluk on Google

Her yer yemyeşil. Sessiz ve sakin bir yer. Herkese tavsiye ederim.
The place is lush. Quiet and quiet place. I would recommend it to everyone.
İ
İbrahim Kumasoglu on Google

Huzur
Peace
G
Gence Şahin on Google

Doğal bir park ve içerisinde yel değirmeni ile su değirmeni var. Yürüyüş yolları ağaçlarla bezeli bir park ve yemyeşil görüntüsüyle harika bir atmosfer sağlıyor. Çimlerde piknik yapabilir, arzu ederseniz içinde bulunan kafe veya restaurantta kahvenizi yudumlayabilirsiniz
There is a natural park and a water mill with windmill in it. The walkways provide a great atmosphere with a tree-lined park and lush image. You can have a picnic on the lawn and sip your coffee in the café or restaurant if you wish
I
Ismail Tastan on Google

Park
Z
Zafar Zaripov on Google

Ok

Write some of your reviews for the company Park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *