FAHAM HATAY SOFRASI

4/5 based on 8 reviews

Faham Hatay Sofrası - Fahamhataysofrasi.com

Faham Hatay Sofrası Faham Hatay Sofrası ile Hatay ve yöresindeki tüm eşşiz ve kültürel lezzetleri sizler için bir araya topladık

Faham Hatay Sofrası - Fahamhataysofrasi.com

Hatay Türkiye'nin en önemli eski yerleşim yeridir. Yapılan arkeolojik araştırmalarda milattan önce 100.000 ile 40.000 yılları arasına tarihlenen bulgulara ulaşılmıştır. Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye giden ve doğudan gelen anayolların kavşak noktasında bulunan Hatay, tarihi boyunca kıtalar ve bölgeler arası ticarette önemli rol oynamış, yolcu ve hacı kervanları için bir konaklama yeri ve çeşitli bölgelerden gelen insanlar için bir kültür alışverişi merkezi olmuştur. Hatay çeşitli bölgelerden gelmiş binlerce insanın konakladığı, başka bölge insanlarıyla hem mal hem fikir alışverişinde bulunduğu, memleketlerine yeni bilgi ve fikirlerle döndükleri bir kültür merkezi görevi yapmış, Helenistik Dönem ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde dünyanın sayılı uygarlık merkezlerinden biri olarak ünlenmiştir.

Contact FAHAM HATAY SOFRASI

Address :

istiklal mahallesi 2. cadde 69/3, 2. Cd. no:69/3, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +998
Website : https://fahamhataysofrasi.com/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

istiklal mahallesi 2. cadde 69/3, 2. Cd. no:69/3, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
F
Fatima ALsheeb on Google

Delicious food & Good service
F
Fatih Ertuğrul Aydın on Google

The waiters said that first choose what you want and then tell us instead of helping. We tried kebabs and künefe and both were untasty I'm afraid.
s
susu sad on Google

Nice place delicious breakfast thanks for all ??
ف
فواز الكليب on Google

Nice food, nice view, nice service
M
Mesaid Alkulaib on Google

The service was great and the food was excellent ???
L
Lamore Lavita on Google

FAHAM Restaurant.. review Location 9/10 Hygiene 10/10 Decoration 8/10 Welcome 8/10 Taste 9/10 Price 10/10 Speed ​​of ordering 8/10 Multiple products 7/10 Suitable for all ages 8/10 I recommend it 4/5 * I evaluated as this service is available from the owner of the facility here for everyone. * This is a personal assessment subject to the time and date of the visit and is not a reference to anyone. * The owner of the facility has the right to hide or delete the evaluation. Travel expert in 40 countries around the world Lamore Lavita.
A
Aravind P R on Google

Good and well maintained resturant… tasty food…
G
GoKHaN DuRMaZ on Google

The worst breakfast in the town ever. I do live in London and my friends wanted to take me there but despite ordering breakfast for four, we received (we strongly believe that for two) something way less than enough even 3 people. There was nothing hot to be honest. Breads, pides and everything was cold. Never ever visiting again!

Write some of your reviews for the company FAHAM HATAY SOFRASI

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *