BAKIR SPOR KOMPLEKSİ

4.3/5 based on 8 reviews

Contact BAKIR SPOR KOMPLEKSİ

Address :

Rüstempaşa Mahallesi, Açelye Sk. no:9 tel:0264 582 00 06. 0532 582 06 03, 54600 Sapanca/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Categories :
City : Sapanca/Sakarya

Rüstempaşa Mahallesi, Açelye Sk. no:9 tel:0264 582 00 06. 0532 582 06 03, 54600 Sapanca/Sakarya, Turkey
B
Burak yılmaz on Google

Guzel yer ama cok ta pahali sadecw abonelere cay veriyormus bizde abone gibi oynuyorduk ama 2 yildiz kaybetti cay yüzün den
Nice place but very expensive subscriber subscribers to us as we were playing like subscriber but we lost 2 stars cay face
A
Abdullah Yayla on Google

Güzel birtesis hizmet kaliteli
Nice facility, quality service
Z
Zikri Fırat on Google

Çay çok pahalı
Tea is too expensive
G
Gökhan Başar on Google

Bu Salgın döneminde böyle bir tesisin kapalı olması futbol severler için büyük bir kayıp en kısa zamanda faliyetine başlamasını isterim
The fact that such a facility is closed during this epidemic period is a great loss for football lovers, I want it to start its activity as soon as possible.
T
Talha Çağatay UÇAR on Google

Saha çok iyi. Tuvaletler ve duşlar çok temiz. Güleryüzlü hizmet. 10 üzerinden 10 . Sapancadaki en iyi halısaha . Hatta adapazarının en iyilerinden denebilir.
The field is very good. Toilets and showers are very clean. Friendly service. 10 out of 10. The best carpet in Sapanca. It can even be called one of the best in adapazar.
e
emre uzunok on Google

Güzel temiz ve kaliteli halı saha sapanca da tek Tebrikler
Beautiful clean and high quality carpet pitch is the only one in Sapanca Congratulations
e
eşsiz çoraplar on Google

Temiz ve nezih bir işletme
Clean and decent business
M
Mert Arslanmirza on Google

Sapancadaki en iyi hali saha fakat fiyatlar yüksek ve kameralar yetersiz.
The best golf course in Sapanca, but the prices are high and the cameras are insufficient.

Write some of your reviews for the company BAKIR SPOR KOMPLEKSİ

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *