Sakarya Ariston Service

1.8/5 based on 5 reviews

Contact Sakarya Ariston Service

Address :

Sümer Sk. No:10, 54900 Pamukova/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : http://www.sakaryaaristonservisi.com/
Categories :
City : Pamukova/Sakarya

T
Taner Çakır on Google

A
Ahmet Günbayar on Google

ف
فؤاد حسن on Google

ممتاز ج
Excellent c
H
Halit Cengiz on Google

Saat 11 de aradım 1-2 saatte geliyoruz dediler! Saat 14 oldu gelen yok tekrar aradım bir saate geliriz dediler emin misiniz gelmeyecek iseniz başkasını arayayım dedim verilen cevap Ara başkasını” buzdolabım bozulmuş içindeki ürünler bozulmaya başladı bu firmanın iş ciddiyeti bu
I called at 11 o'clock and they said we come in 1-2 hours! It was 14 o'clock. I called again. They said we will come in one hour. Are you sure? If you are not going to come I will call someone else. I said the answer. Call someone else. "My refrigerator is out of order. The products inside have started to deteriorate.
A
AYTAÇ ÇAKIR on Google

AMAN DİKKAT ! 2 Usta geldi. Biri kart bozuk dedi, araçtan kart bakmaya gitti. Başka servisin 500 dediği karta 900 çekti. Biri bu kartın sıfırı olmaz diyor, diğeri sıfır kart takacaz diyor ben ise Allah bunlara hidayet versin diyorum çünkü Allah insanın bile hayırlısı ile karşılaştırsın. Bozuk dedikleri kartta SAĞLAM çıktı. Verdiğim servis ücreti ile kurtardığıma şükrediyorum. İsteyene servis tutanağını da gösterebilirim.
BUT ATTENTION! 2 Masters arrived. Someone said the card is out of order and went to look for a card from the vehicle. He drew 900 to what another service called 500. Someone says that this card does not have zero, the other says that they will exchange zero cards, and I say Allah guide them because God will compare even with the better of man. It turned out to be SAFE on the card they said to be broken. I am thankful that I saved it with the service fee I gave. I can also show the service record to anyone who wants.

Write some of your reviews for the company Sakarya Ariston Service

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *