Rozinante Sahhaf & Sanat

4.7/5 based on 8 reviews

What can I do to prevent this in the future?

If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware.

If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices.

Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. Check out the browser extension in the Chrome Web Store.

Contact Rozinante Sahhaf & Sanat

Address :

Tül Sk. No: 14 /A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +999
Website : https://www.nadirkitap.com/rozinante-sahhaf-sahaf507592.html
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Tül Sk. No: 14 /A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
G
Garip Tangüner on Google

Bir sahhafa göre baya derli toplu ve düzenli
Quite tidy and orderly for a tableau
T
Tarkan Demirbas on Google

Ufak tefek şirin bir işletme, işletme sahibi arkadaşta çok ilgili ve yardımcı olmaya çalışıyor. Tavsiye ederim
A cute little business, the owner is very interested and trying to be helpful. I advise
S
Samet Ak on Google

Aradığınız bir çok kitaba ulaşma imkanı ve güzel tavsiyeleri ile her okurun gitmesi gereken bir yer
It is a place every reader should go with the opportunity to reach many books and good advice.
C
Cüneyt Yurtseven on Google

Güleryüzlü ve işinin erbabı Sahaf Kadir ile kitapların arasında çıkacağınız yolculuktan keyif alacaksınız. Adapazarı için özlenen bir yer.
You will enjoy your journey between the books with Sahaf Kadir who is friendly and competent. A place longed for Adapazari.
K
Kadir Yerkok on Google

yardımcı oldu guvenilir çok kaliteli birisidir
he helped, he is reliable, he is very good quality
Ö
Ömer Faruk Peksöz on Google

Adapazarı’nda il halk kütüphanesine komşu harika bir kitabevi. Kadir Bey zaten farklı kitapçılarda ve kendi dükkanlarında olmak üzere bu işi 15 yıldan uzun bir süredir yapıyor. Özellikle lise ve üniversite öğrencilerine tavsiye ederim. Sadece kitap değil okuma tavsiyesi almak için de uğrayın.
A wonderful bookstore in Adapazarı, adjacent to the provincial public library. Mr. Kadir has been doing this business for more than 15 years, in different bookstores and in his own shops. I would especially recommend it to high school and college students. Stop by to get reading advice, not just a book.
S
Semi Yılmaz on Google

Hoş sohbeti ve engin kitap seçenekleriyle akla gelen ilk yer.
It is the first place that comes to mind with its pleasant conversation and wide selection of books.
S
Serdar Barut on Google

Misafirperver bir sahibi var. 20 yıldan beri bu işi yapıyor olmasına rağmen buraya yeni taşınmış. İçeride herkese uygun eski yeni kitap var. Kitap severlere uğramalarını, vakitleri varsa tatlı bir sohbete katılmalarını tavsiye ederim.
It has a hospitable owner. He has just moved here even though he has been doing this for 20 years. Inside there are old and new books for everyone. I would advise book lovers to stop by and have a nice chat if they have time.

Write some of your reviews for the company Rozinante Sahhaf & Sanat

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *