Baris Kitabevi

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Baris Kitabevi

Address :

Tansel İş Hanı, Adapazari TR, Yuvam Sk. No:7, 54100 Arifiye/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9787
Website : https://www.adapazarinet.com/baris-kitabevi.html
Categories :
City : Arifiye/Sakarya

Tansel İş Hanı, Adapazari TR, Yuvam Sk. No:7, 54100 Arifiye/Sakarya, Turkey
R
Recep Yayls on Google

Mutis
Exit
H
Hasan Bilin on Google

Satıcı güler yüzlü hizmet anlayışıyla hareket ediyor
The seller acts with a friendly service approach
i
ilker akarsu on Google

Çocuğumun istediği çoğu kitabı buldum alışverişte yardımcı oldular özellikle yazlık şubesinde...
I found many books he wanted my child to have helped in the shopping especially in the summer branch ...
ا
ابو حسين الهاشمي on Google

جيد جدا
very good
s
soner akdogan on Google

Telefon numaranızı internete koyuyorsunuz madem aradığımızda açın da birşey soralim.madem cevap vermeyeceksiniz koymayın numaranizi
If you put your phone number on the internet, when we call, let's ask something. If you won't answer, don't put your number.
S
Serkan Altindal on Google

Merhaba , Telefonlara bakmıyorsunuz alışveriş te kart kullandım hatalı işlem yaptınız iki kez ücret aldınız,muhasebe ile görüşüp ertesi gün aryacaginizi ve iade işlemini gerceklestirceginizi beyan ettiniz.Aramayi bırakın telefonları bile açmıyorsunuz anlamış değilim.
Hello , You do not look at the phones, I used a card in shopping, you made a wrong transaction, you were charged twice, you talked to the accounting and declared that you will return the next day and will carry out the return process.
S
Sarac İletisim on Google

Telefonlara bakan yok. Gidince fiyatları çok pahalı ve ukala tavırları eklenince sıfır puan hak ediyor.
No one is answering the phones. When you go, their prices are very expensive and when their cocky attitude is added, they deserve zero points.
M
Melis A on Google

Asla telefonla ulaşmak mümkün değil. İlla yerine gitmek gerek. Otopark sorunu olmasa güzel kırtasiye & kitapçı ama keşke bir de telefonla ulaşıp siparişlerimizi sorabilsek....
Can never be reached by phone. You have to go to the place. Nice stationery & bookstore if there is no parking problem, but I wish we could call and ask about our orders....

Write some of your reviews for the company Baris Kitabevi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *