B&G Store

1/5 based on 1 reviews

About B&G Store

Web sitesi müşterileri için hazırlanmış Aydınlatma Metni 'nde yer alan Çerez Politikası 'na ilişkin kişisel bilgimin firma-ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün-hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, amacıyla BGStore Mağazacılık A.Ş tarafından işlenmesini ve çerez politikası uygulanmasını>>> Kabul Et

Contact B&G Store

Address :

Arabacıalanı Mahallesi Kasım Paşa Caddesi No:10 1.Kat , Magaza No: 84, 54050 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : https://www.bgstore.com.tr/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Arabacıalanı Mahallesi Kasım Paşa Caddesi No:10 1.Kat , Magaza No: 84, 54050 Adapazarı/Sakarya, Turkey
Z
Zehra Demirci on Google

Write some of your reviews for the company B&G Store

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *