Gymada cimnastik salonu

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Gymada cimnastik salonu

Address :

kazımpaşa caddesi no:19/A, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Website : https://www.instagram.com/gymadasakarya/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

kazımpaşa caddesi no:19/A, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey
M
Makosenin İzleri on Google

Hemen hemen her yaş grubuna hitap ediyor. Eğitmenler eşliğinde çok güzel etkinlikler yapılıyor.
It appeals to almost every age group. Very nice activities accompanied by trainers.
C
Cihat Atar on Google

Yanlış konum, boşuna gitmeyin.
Wrong location, don't go in vain.
Z
Zeynep uu on Google

Hayirli günler.kac yaşındaki çocuklara göre ?ücret ne kadar?haftada kaç saat?ogrenebilirmiyim
Good days.According to how old children? How much? How many hours a week? Can I learn?
G
GÖKHAN YILDIRIM on Google

3 yaşında başlıyor ilgi alaka çok iyi büfesi de abonelik fiyatı da uygun bilinçli eğitmenler ilgili yönetim
At the age of 3 starts interest in the relevance of the very good buffet at the subscription price also suitable for conscious instructors concerned management
i
ibrahim Bakkaloğlu on Google

Harika bir yer çocuğumla çok eğlendik gece 11 nasıl olmuş anlamadık. Güleryüzlü sahipleri ve cafesi çok şirin. Her hafta burdayız bundan sonra
I didn't understand how it was at night 11 which was a great place with my child so much fun. Friendly owners and cafe very charming. We are here every week.
S
Sevda Yaman on Google

Cocuklarin jimnastik ögrenebilcegi güzel bir yer. Anne cocuk oyun odakli spora katildik biz. Isinma parkur ve sonundada esneme hareketleri yapiliyor. Fiyatlari belki kimileri icin yûksek gelebilir. Ama neye para vermiyoruz ki. Biz sevdik ??
It's a beautiful place where kids can learn gymnastics. We are engaged in sports focused on mother-child play. Warm up and stretching movements are done at the end. Maybe the price may be high for some. But what we don't pay. We loved it Biz
E
Emrah Olgun on Google

Sakarya için büyük avantaj, tüm spor dallarının temeli gimnastik ve çocuklar için harika bir salon.
A great advantage for Sakarya, gymnastics, the foundation of all sports and a great gym for children.
E
Esra Göbeloğlu on Google

Böyle ilgisiz bir spor salonu işletmecisi görmedim deneme dersi için görüşmeye gittiğimizde kendisine çeşitli sorular sormamdan rahatsız olup en son başka bir yere gitmemizi yönlendirmeye çalışacak kadar seviyesi düşük bir spor salonu çocuğunuzu gönderirken lütfen dikkatli değerlendiririz. Eski işletme sahibi bir okadar nezih ve bilgili bir kişiydi. Bizim için tamamen hayal kırıklığı bilgisiz ilgisiz ve nazik olmayan bir yer
I have never seen such a disinterested gym operator. When we go to the interview for a trial lesson, we do not bother to ask him various questions and try to direct us to go somewhere else. Please consider carefully when sending your child to a low-level gym. The former owner was such a decent and knowledgeable person. Totally disappointing place for us uninformed uninterested and unkind

Write some of your reviews for the company Gymada cimnastik salonu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *