Vestel Yetkili Servisi - Karasu - Hedef Elektronik

2.9/5 based on 8 reviews

About Vestel Yetkili Servisi - Karasu - Hedef Elektronik

Performans çerezleri olarak da bilinen istatistik çerezleri internet sitesinin nasıl kullanıldığı, hangi sayfaların ziyaret edildiği veya hangi linklerin kullanıldığına ilişkin bilgilere ilişkindir. Bu çerezlerin temel amacı internet sitesinin gelişmesinin sağlanması olup, internet sitesine özgü de olsa 3. parti analitik çerezleri de içerebilecektir. Çerezler 1. Ve 3. Taraf olup, cihazınızda 2 yıl Süre tutulmaktadır. Performans ve analiz çerezlerinin kullanımına onay vermeniz halinde kişisel verileriniz yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımıza aktarılacaktır.

Contact Vestel Yetkili Servisi - Karasu - Hedef Elektronik

Address :

İstiklal Cd. No:31, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9789
Website : http://www.vestel.com.tr/
Categories :
City : Karasu/Sakarya

İstiklal Cd. No:31, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey
m
mirac himdo on Google

Berbat ötesi, ürün 'sorunlu' geldi.
Worst of all, the product came 'problematic'.
M
Mirac Laykos on Google

Mümkünse mağazanın yanından bile geçmeyin. Yolunuzu değiştirin.
If possible, do not even go past the store. Change your way.
ş
şevki rakıcı on Google

Özellikle Atakan ve Kadir ustalara teşekkür ederim.Ellerine emeklerine sağlık,...
I would like to thank especially Atakan and Kadir masters. Thank you for their efforts,...
A
Ahmet Alemdar on Google

Gelen Arkadaşlar çok ilgiliydi teşekkürler
Friends who came were very interested, thank you
B
Bilal Melikoğlu on Google

Yeni tv montajı ve kurulumu.
New tv assembly and installation.
k
kerem yılmaz on Google

dolandırıcıdır kendisi.kombiye bakmaya eve dahi sokulacak biri değil.kombinin anakartini alıp üstüne para alip ne bozuk anakarti geri verdi ne de paramı.telefonlarimi da açmadı.sakın yanlışlıkla da olsa bulaşmayın.resmi üçkağıtçı
he is a scammer. He is not even one to be brought into the house to look at the combi boiler. He took the boiler's motherboard and took money on it and neither returned the broken motherboard nor opened my money.
D
Drsn.T on Google

İletişim güzel ancak TV kurulumu için ücret istiyor, bu hiç hoş değil. Yanılmıyorsam yetkili servisler devletten pandemi yardımı aldılar ama halka ücretsiz olması gereken hizmetleri için hâlâ para isteniyor, enazından büyük bir şirket olan Vestel'in bu yetkili servisleri bir denetlemesi gerekir. Mutlu günler dileğiyle
Communication is good but they charge for TV setup, which is not nice. If I am not mistaken, authorized services received pandemic aid from the state, but money is still being asked for their services that should be free to the public, at least Vestel, a large company, should inspect these authorized services. Wishing you happy days
h
hakan ekiz on Google

Vermiş olduğunuz hizmetten dolayı teşekkür ederiz.
Thank you for the service you have provided.

Write some of your reviews for the company Vestel Yetkili Servisi - Karasu - Hedef Elektronik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *