Profesyonel 3D Baskı ve Tarama Hizmeti | Timarge | FDM SLA CNC LAZER

5/5 based on 4 reviews

3D Baskı ve 3D Tarama Hizmeti | 3D Yazıcı Mağazası | Timarge | Sakarya - 3dyazicimerkezi.com

FMD ve SLA 3D baskı seçenekleriyle prototiplerinizi bir adım öteye taşıyın. Sakarya'da bulunan 3D baskı merkezimizden öğrenciye özel indirimler ile..

About Profesyonel 3D Baskı ve Tarama Hizmeti | Timarge | FDM SLA CNC LAZER

3D Yazıcı Merkezi, Timarge firmamızın alt kuruluşudur. Firmamız 2013 yılında faaliyetlerine başlayarak 3d printer ve 3d printer yan sanayi sektör ürünlerinde çalışmalarını ve tecrübelerini günümüze kadar getirerek gerekli AR-GE faaliyetlerini ileri boyutlara taşıyabilmek adına SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT bünyesine 2015 yılı Eylul ayı içerisinde TİMARGE MEKATRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Olarak resmi kurum ve kuruluşlar listesine adını yazdırmıştır. TİMARGE MEKATRONİK bünyesinde bulunan değerli ve başarılı kadrosu ile mevcut teknolojiyi gerekli AR-GE ve yatırımlarla ileri boyutlara en iyi bir şekilde taşımayı kendisine amaç edinmiş, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren şirket politikasını benimsemiş, temelinde tamamen AR-GE’ye dayanan bir firmadır.

Timarge Mekatronik San. ve Tic. LTD. Şti.

Contact Profesyonel 3D Baskı ve Tarama Hizmeti | Timarge | FDM SLA CNC LAZER

Address :

Yamaç Sk. No:29/3, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +99
Website : https://3dyazicimerkezi.com/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Yamaç Sk. No:29/3, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
M
Mustafa Ali Dikçinar on Google

i
ibrahim erdogdu on Google

Profesyonel hizmet
professional service
L
Lütfullah Özdoğan on Google

Timarge candir
Timarge candir
Y
Yahya Aktaş on Google

Sakarya’da 3d baskı ve taramanın bir numarası. İlgi, alaka iş takibi üst seviyede.??
A number of 3d printing and scanning in Sakarya. Interest, relevance and business follow-up.

Write some of your reviews for the company Profesyonel 3D Baskı ve Tarama Hizmeti | Timarge | FDM SLA CNC LAZER

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *