Sahaf Babüsselam Kitabevi

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Sahaf Babüsselam Kitabevi

Address :

Kavaklı Camii Yanı Papuççular Mahallesi Ay Sokak No :6/A, 54100 Adapazarı, Turkey

Phone : 📞 +988
Website : http://www.sahafbabusselam.com/
Categories :
City : Adapazarı

Kavaklı Camii Yanı Papuççular Mahallesi Ay Sokak No :6/A, 54100 Adapazarı, Turkey
M
Muazez Yıldız on Google

Bu sahaf biraz zor yerde. Ama onun haricinde çok güzel ve samimi bir yer. Sahibi de çok iyi ve anlayışlı birisi. Eğer yolunuz düşerse mutlaka gitmelisiniz.?
It's a bit difficult in the stash. But other than that, the place is very nice and friendly. The owner is also very good and understanding someone. If you fall your way, you must go.
A
Ali İbrahim Bayrakdar on Google

Abi hayırlı işler diye söze başlayarak Sakarya'da Ummadığınız kitapları bulabileceğimiz ender yerlerdendir
It is one of the rare places in Sakarya where we can find the books that you do not expect, by starting to talk about good deeds.
P
PREM TV on Google

Samimi bir ortam, içerisi kitap kokuyor. Sahibi de çok iyi bir insan. Sohbet edin kitap tavsiyeleri isteyin. Okuyun."İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her fer-i milletin kafasına koyacağız."
Friendly atmosphere, the book smells. The owner is also a very good person. Chat, ask for book recommendations. Read where "science and science from where we will get and each fer-i will put the head of the nation."
Y
Yelkenli Teknem on Google

Okula yakınlığı, sorumluluk sahibi yöneticier, temiz bir yurt. Güvenle öğrenciler kalabilir. Başka bi yer aramayın, boşuna vakit harcarsınız.
Proximity to school, responsible manager, clean dormitory. Students can safely stay. Do not look for another place, you will waste time.
B
Betül Ö. on Google

İlgilerinden ve samimiyetlerinden dolayı teşekkür ederim 5 yıldız hak ediyorlar. Tam bir sahaf, bir kitap deryası, imzalı kitaplardan çok eski kitaplara, yabancı dilden dergilere kadar çok geniş bir yelpazesi var.sadece istediklerimi bulamadıysanız getiriyorlar..
Thank you for their interest and sincerity. They deserve 5 stars. There is a complete bookseller, a world of books, a wide range from signed books to very old books, from foreign languages ​​to magazines.
İ
İbrahim Uyar on Google

Eski kitapları ucuza alabileceğiniz bir sahaf.Kesinlikle öneriyorum..
It is a second-hand bookshop where you can buy old books cheaply. I definitely recommend it..
Ü
Ümit KARAPINAR on Google

Aradığım eski kitapları uygun fiyata bulabileceğim bir yer.
A place where I can find the old books I'm looking for at affordable prices.
ي
يعقوب العلي on Google

Good

Write some of your reviews for the company Sahaf Babüsselam Kitabevi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *