Meşhur Kardeşler Burma Kadayıf - Ankara Cd. 107/C

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Meşhur Kardeşler Burma Kadayıf

Address :

Ankara Cd. 107/C, 06936 Sincan/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06936
Categories :
City : Sincan/Ankara

Ankara Cd. 107/C, 06936 Sincan/Ankara, Turkey
M
Mehmet Eyyüp ÖZSÖYLER on Google

Lezzetli tatlıları var, özellikle burma kadayıfını beğeniyoruz. Diğer şubelerinde de aynı lezzeti bulabilirsiniz...
They have delicious desserts, especially we like the burmese kadayıf. You can find the same taste in other branches ...
Y
Yunus Emre Öztürk on Google

Soğuk baklava muk
cold baklava muk
s
süleyman iğmen on Google

Köy baklavasını eşim çok sever. Elvankent 14 ncü caddedeki şubesinden sürekli alıyorduk. Son zamanlarda bozdular. Ya tatlı ve şerbet henüz ılık veya sıcak iken karıştırılıyor veya başka bir sebep var. üzeri çıtır çıtır dibi hamur oluyor. Önceden tatlıcızade den alıyorduk aynı şeyi onlarda yapınca Meşhur kardeşlere döndük şimdi aynı şey orada da başladı. Bence kaliteye daha dikkat edilmeli yoksa müşteri kaybetmeye başlayacak.....
My wife loves the baklava. Elvankent 14 We were constantly buying from the branch on the street. They've been breaking it lately. It is either sweet and sherbet being stirred yet warm or hot or there is another reason. crunchy bottom is dough. Previously we were taking from the same thing when we returned to the famous brothers sweet pastry now the same thing began there. I think more attention should be paid to quality or the customer will start to lose .....
a
aygün irem güven on Google

Bugün istasyon caddesi şubesinden alışveriş yaptık. Hem gözümüz, hem karnımız, hem damak tadımız, hem ruhumuz doydu çok teşekkür ederiz. Yine gelmek üzere inşallah.
We shopped at the station street branch today. Thank you very much, both our eyes, our stomach, our taste, and our soul are full. I hope to come again.
y
yorumcu Ankara on Google

yorumlarda bir kullanıcı orta sınıf mekan demiş dogrudur mekan olarak orta sınıf ama tatlı olarak kesinlikle üst kalite az ilerdeki tatlici zade nin tatlılarını 3 e katlar sekizle çarpar daha ne deyim beklentiyi yukselttik evet ama hak ediyorlar :)
comments as a user in the middle class space is true to the middle class as a place but sweet as the top quality definitely the sweet little sweet desserts of the past 3 times multiply multiplied by eight to say what the expectation, yes, but they deserve :)
M
M M on Google

Bol cevizli. Sütlü burma kadayıf harika ...
Lots of walnuts. Burma kadayif with milk is great...
E
Elif Sena ERDOĞAN on Google

Bugün burma kadayıf aldım. Müthiş gerçekten. Yağları ağır değil hiç kokmuyor, şerbetleri hiç ağır değil galiba şurup kullanmıyolar, antep fıstığından hiç kısmamışlar bol bol doldurmuşlar fiyatını hakediyor. Çıtır çıtır taptaze hafif ama lezzetli bi kadayıf yedim çok memnun kaldım.
I bought burma kadayif today. It's awesome really. Their oils are not heavy, they do not smell at all, their sherbet is not heavy at all, I guess they do not use syrup. I ate a crispy, fresh, light but delicious kadayif. I was very pleased.
B
Bülent Çavuş on Google

Antep lokumu adlı tatlısını çok beğeniyoruz. Çok pahalı ama.
We like the dessert called Antep Turkish delight very much. Very expensive though.

Write some of your reviews for the company Meşhur Kardeşler Burma Kadayıf

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *