Erciyes Börek Sinpaş Altınoran Çankaya - Erciyes Börek Sinpaş Altınoran Çankaya

5/5 based on 1 reviews

Contact Erciyes Börek Sinpaş Altınoran Çankaya

Address :

06550 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +987888
Postal code : 06550
Categories :
City : Çankaya/Ankara

06550 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Esat Tanrıverdi on Google

Börekler günlük pişiyor, gerçekten tazeler ve oldukça lezzetli. Fiyatlar çok uygun. Personelin ilgisi harika.
The pastries are cooked daily, it really refreshes and is quite tasty. The prices were very reasonable. The interest of the staff is great.

Write some of your reviews for the company Erciyes Börek Sinpaş Altınoran Çankaya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Necip Hablemitoğlu Parkı - Kuzgun Cd Eyüp Ünver İnşaat - Doğukent Cd. No:86 CR Remeha - Büklüm Cd Başak Pide Fırını Akfar Otomotiv Angels Home Mobilya Orjinal Pizza & Fast Food POYRAZ OPTİK Savaş Çadır Branda DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gürsel Kan İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Izmir Cankaya Lokantasi Sancak Kamyon Garajı Demet Oto Servis Turyap Urla Temsilciliği Ünallar Market Kut - San Nakliyeciler Sitesi Mosque Etki Plastik Ambalaj