Lokmaa - Tunalı Hilmi Cd. No:92

4.8/5 based on 4 reviews

Contact Lokmaa

Address :

Tunalı Hilmi Cd. No:92, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey

Postal code : 06680
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Tunalı Hilmi Cd. No:92, 06680 Çankaya/Ankara, Turkey
H
Halit Gürpınar on Google

A
Adem Yücel Sarıışık on Google

Tatlı gurmesi biri olarak lezzeti bi efsane herkese tavsiye ederim ?
Sweet gourmet delicacies as one of the bi legend would recommend it to anyone ?
O
Onur Ege YILDIZÇELİK on Google

Kaliteli çikolata ve malzeme. Düzgün hizmet. Çaylar da ikram :) Kısaca bu sektörün en iyisi.
Good quality chocolate and stuff. Proper service. Teas are also catering :) In short, this sector is the best.
F
Fatih Y. on Google

(Artıları) + Belçika çikolatası kullanıyorlar bundan dolayı da çok lezzetli. + lokmalar şerbetli değil, hafif. + sıcak olması ayrıca lezzetli kılıyor. + ayaküstü hızlı tüketiliyor. +popüler tatlı olması (instagram'a fotoğraf atmalık) (eksileri) - 8 adet lokma şu an 15 TL ve biraz pahalı. - Waffle'da ekstradan taze meyveler var, lokmada ise sadece yağda kızarmış hamur ve çikolata. -aynı fiyat aralığında (+ meyve farkıyla) çok yakınında bulunan Ab'bas Waffle'ı da tercih edebilirsiniz.
(Pros) + They use Belgian chocolate so it's delicious. + light weight not sherbet. + it also makes it hot. + fast-paced. + popular sweet (instagram'a a photo toast) (Cons) - 8 pieces of bite is now $ 15 and a bit expensive. - Waffles have extra fresh fruits, and in borscht, only fried dough and chocolate. - You can also choose Ab'bas Waffle, which is very close to the same price range (+ fruit difference).

Write some of your reviews for the company Lokmaa

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *