Ali Uzun Traditional Candy

4.6/5 based on 8 reviews

Contact Ali Uzun Traditional Candy

Address :

Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Dostluk Villaları No: 26 Çayyolu, 2853. Sk., 06830 Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : http://www.aliuzun.com.tr/
Categories :
City : Ankara

Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Dostluk Villaları No: 26 Çayyolu, 2853. Sk., 06830 Ankara, Turkey
S
S G on Google

Ulus şubesi ile birebir aynı tazeliğe sahip değil. Ama her durumda ürünleri gerçekten lezzetli. Verdiğim paraya değiyorlar.
It does not have the same freshness as the Ulus branch. But in any case their products are really tasty. They are worth my money.
D
Dalgaların Şarkısı on Google

Badem ezmesinin şeker oranı çok fazla. Bayık... Ulus'taki daha lezzetliydi.
The sugar content of almond paste is too high. Bayık... It was tastier in Ulus.
N
NAZIM AKIL on Google

Şekerlemeler iyi. Fakat aldığınız yarım kiloluk bir paketin 85 gramı kutu ağırlığı. Kilosu 250 lira olan çikolatalardan alırsanız kutuya 25 lira kadar vermiş oluyorsunuz. Lokum için de aynı kutuları kullanıyorlar. Kilosu 50 lira olan bir lokum alırsanız aynı kutuya 4 lira kadar vermiş oluyorsunuz. Hak değil. Yazık.
Candies are good. However, 85 grams of a half-pound package you receive is the weight of the box. If you buy chocolates with a weight of 250 TL, you give 25 TL for the box. They use the same boxes for Turkish delight. If you buy a Turkish delight with a weight of 50 liras, you give up to 4 liras in the same box. Not right. What a pity.
S
Serpil Arşiray on Google

Yüz yıla yakın hizmet veren bu işletmenin çikolataları muhteşem. Çayyolu'nda ki bu pastahane, ailemizin favorisi, bu anlamda. Herkese ,özellikle kestane şekerli ve portakallı çikolatasını öneririm.
The chocolates of this business, which has been in service for nearly a century, are magnificent. This patisserie in Çayyolu is our family's favourite, in that sense. I recommend everyone, especially the chocolate with chestnut and orange.
T
Tarhan Alacam on Google

Kaliteli ve lezzetli badem ezmesi, acı badem kurabiyesi, helva, şekerleme, çikolata için doğru adres Maalesef fiyatlar ekonomik şartlara bağlı olarak yüksek
The right address for quality and delicious marzipan, bitter almond cookies, halva, candies, chocolate Unfortunately, prices are high due to economic conditions.
E
Evrim Ummak on Google

Ürünleri harika, fakat yılbaşı arifesinde, girişlerinde yazdığı gibi tatlı bı kahve çikolata keyfi yapmak için girdik. İçerisi buz gibiydi, ve sadece Türk kahvesi var. Servis çok kotu, kimse 15 dakika boyunca sormadı bile ne icersiniz diye, ve sadece biz vardik. O kadar güzel bir bina, ve yüzyıllık bir çikolata inin, yılbaşı arifesinde ambiyansi çok farklı olmalı
Their products are great, but we went in on New Year's Eve to enjoy a sweet coffee and chocolate, as it says in their entrance. It was cold inside, and there is only Turkish coffee. The service is so bad, nobody even asked for 15 minutes what you want to drink, and it was just us. Such a beautiful building, and a century old chocolate descend, the ambiance on New Year's Eve must be very different
C
Cem Artun on Google

??????
Y
Yuliya Banko on Google

The best chocolate experience in Ankara. Top!??

Write some of your reviews for the company Ali Uzun Traditional Candy

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *