Erdemoğlu Baklava - Fatih Sultan Mehmet Blv 392/C

3.6/5 based on 8 reviews

Erdemoğlu Baklavaları | Günlük Gaziantep Baklavaları - Erdemoglubaklava.com.tr

1971 yılında Hüseyin Erdemoğlu tarafından kurulan Erdemoğlu Baklava sizlerin takdiri ve beğenisiyle büyümeye devam ediyor.

Erdemoğlu Baklavaları | Günlük Gaziantep Baklavaları - Erdemoglubaklava.com.tr

Baklavalarımız kesinlikle Gaziantep'te imal edilmektedir

Baklavalarımız günlük Uçak/Otobüs kargosuyla gelmektedir

Ankara'nın her yerine aynı gün içinde teslimat

Baklavalarımız her zaman taze, her zaman en lezzetli

Contact Erdemoğlu Baklava

Address :

Fatih Sultan Mehmet Blv 392/C, 06370 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97879
Postal code : 06370
Website : http://www.erdemoglubaklava.com.tr/
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

Fatih Sultan Mehmet Blv 392/C, 06370 Yenimahalle/Ankara, Turkey
I
Isa Satioglu on Google

Dükkana girdiğimde sigara kokusu karşıladı beni. Tepkimi koydum fakat keşke almadan çıksaydım. Gıda ve sigara bir arada. Fiyatlar Antep'ten bile pahalı. Normal baklava 98 midye 140 dedi. Birde kutuyuda 98 e satıyor. Sözün özü bir daha gitmem. Kaliteye göre fiyat çok pahalı. Değmez. Bizim sincanda emek baklava var aynı kalite çok daha ucuzzzz.
The smell of cigarettes greeted me when I entered the shop. I reacted, but I wish I had left. A combination of food and cigarettes. Prices are even more expensive than Antep. Normal baklava 98 mussels said 140. He also sells the box to 98. The point is, I won't go again. Price is very expensive compared to quality. Worthless. Our sincanda labor baklava have the same quality much cheaper than zzzz.
Y
Yavuz Pekacar on Google

2019 Mart, Fıstıklı Baklavanın kilosu 90, Midye Baklavanın 120 TL. Baklavaları fena değil. Fiyat/performans olarak epey pahalı, çoğu zaman değmediğini düşündürüyor. Lakin, dükkandaki muamele çok kötü. Müşteriye karşı ilgisiz ve kibirli bir tavır sergileyen bir işletme sahibi karşılıyor sizi. Mehmet Bey güler yüzlü olsa da terazideki bir fıstığı bile fiyata eklemeyi ihmal etmiyor. Bazen genç bir arkadaşa da rast gelebilirsiniz. Bu arkadaşın adını bilmiyorum, lakin suratı sanki tatlı değil sirke satıyor. Ancak şanslı gününüzde iseniz fıstıklı baklavayı piyasanın epey üzerinde fahiş bir fiyata bulmanız mümkün. Baklavayı yemeden önce mümkünse buharda ısıtmayı deneyin, lezzetini daha iyi alabilirsiniz.
2019 March, Weight of Pistachio Baklava is 90 TL, Mussel Baklava's 120 TL. Baklava is not bad. It is quite expensive in terms of price / performance, often suggesting it is not worth it. However, the treatment in the shop is very bad. A business owner, who displays an indifferent and arrogant attitude towards the customer, welcomes you. Even though Mehmet Bey is smiling, he does not neglect to add a peanut in the scales to the price. Sometimes you may come across a young friend. I don't know the name of this friend, but his face sells vinegar, not as sweet. However, if you are on your lucky day, you can find pistachio baklava at an exorbitant price well above the market. If possible, try steaming before eating the baklava, you can get the flavor better.
a
ahmet mert on Google

kilosu 150 liraya baklava diye beypazarı kurusu satan işletme. yok efendim özel üretimmiş de kaliteymiş de. aldıgımıza alacağımıza pişman olduk. fiyat performans oranı kötü bile değil. inanmayan gitsin denesin.
The company that sells beypazarı kursi as baklava for 150 lira per kilo. No, sir, it is special production or quality. We regretted that we would get it. price performance ratio is not even bad. Let the believer go and try.
g
gastroservet on Google

Baklavaları tereyağlı, bol fıstıklı, çatalla kesilebicek kadar taze ve hafif. Deneyebilirsiniz.
Baklavaları butter, pistachio plenty, fork kesilebicek so fresh and light. You can try.
y
yalin sahin on Google

Gözümün içine baka baka övdüğü baklavanın şerbeti glikoz şurubu ile yapılmış, yerken boğazı yakıyor. Kilosu 160 tl olan baklavanın bir dilimi baymasın istiyoruz çok şey değil. Kesinlikle fiyat performans 2/10.
The sherbet of the baklava, which he praises me by looking me in the eye, is made with glucose syrup. It is not much we want a slice of baklava, which is 160 TL per kilo, to faint. Definitely price performance 2/10.
S
SINAV KUTUSU on Google

Yıllarca keçiören de petrolün karşısından alırdım gayet başarılı baklavaları.
For years, I used to buy very successful baklavas in Keçiören, opposite the oil.
A
Abdullah Sofuoğlu on Google

27.11.2021 4 dilim baklava 44 ₺ Kilosu 180-190 ₺ Ayrıca gilikoz şurubu var. Normal sıradan bir baklavacının baklavasından zerre farkı yok. 2 gün önce adana'da yedim kilosunu 45 ₺ den aldım daha lezsetliydi bundan. Tavsiye etmiyorum kimse de almasın.
27.11.2021 4 slices of baklava 44 ₺ Weight 180-190 ₺ There is also glucose syrup. It is no different than a normal ordinary baklava baklava. I ate it in adana 2 days ago and bought it for 45 ₺, it was more delicious than this. I do not recommend anyone to buy it.
D
Deryali güzel on Google

Himmmmm

Write some of your reviews for the company Erdemoğlu Baklava

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *