KATMER UNLU MAMÜLLER - Sinan Caddesi 89/A

4.8/5 based on 8 reviews

Contact KATMER UNLU MAMÜLLER

Address :

Sinan Caddesi 89/A, 06450 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +978889
Postal code : 06450
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Sinan Caddesi 89/A, 06450 Çankaya/Ankara, Turkey
A
Aykut TARHAN on Google

k
kazım aydemir on Google

M
Memet Coşar on Google

Tavsiye ederim
I advise
B
Bora Aydemir on Google

Harika bir yer çok iyi servis ve sayre
Great place with very good service and sayre
E
Erkan YILDIRIM on Google

küçük,hamur işleri satan atıştırmalık bir yer.kendi imalatları.temiz.
small, pastries selling snacks place.
Ç
Çicek Aydemir on Google

Temiz,güvenilir,kendi imalatları güzel sıcak poğaçalar simitler sabah kahvaltıları için güzel bir mekan.
Clean, reliable, self-made hot pastries and bagels are a nice place for breakfast.
M
Melih Kahraman on Google

Sabah çok güzel simit ve poğaça yapıyorlar. Benim gözdem tereyağlı simit. Samimi ve güleryüzlü bir sahibi var. İnsanın içini ısıtan bir ortam...
They make good bagels and pastries in the morning. My favorite butter bagel. It has a friendly and smiling owner. An environment that warms people ...
a
abdullah alamin on Google

tables are available for cub of tea and simit, good way to start your morning.

Write some of your reviews for the company KATMER UNLU MAMÜLLER

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *