HATAY YÖRESEL KÖY ÜRÜNLERİ - Şehit Harun Parlak Caddesi Yeşilvadi TOKİ blokları

5/5 based on 6 reviews

Contact HATAY YÖRESEL KÖY ÜRÜNLERİ

Address :

Şehit Harun Parlak Caddesi Yeşilvadi TOKİ blokları, 06190 Yenimahalle/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9787
Postal code : 06190
Website : https://hatay-yoresel-lezzetler.business.site/
Categories :
City : Yenimahalle/Ankara

Şehit Harun Parlak Caddesi Yeşilvadi TOKİ blokları, 06190 Yenimahalle/Ankara, Turkey
E
Emine Güngör on Google

K
Kudret Yıldırım on Google

K
Kıvanç Sarıgül on Google

güzel taze
beautiful fresh
A
Ayşegül Ak on Google

Ürünler çok lezzetli. Ev yapımı ve organik olması sebebiyle tercih ediyoruz
The products are delicious. We prefer it because it is homemade and organic.
S
Sevda Karasu on Google

Doğal ev yapımı ürünler için teşekkür. Tertemiz elime ulaştı. Paketleme çok iyi teşekkürler ?
Thanks for the natural homemade products. It reached my clean hand. The packaging is very good thanks ?
T
Tuğçe Demir on Google

Uzun zamandır salçasını ve nar ekşisini kullanıyorum hatta ailemi de alıştırdım lezzeti çok güzel kesinlikle bozulmuyor memnunuz herkese tavsiye ediyorum.
I have been using tomato paste and pomegranate syrup for a long time, and even my family got used to it, its taste is very nice, it definitely does not spoil.

Write some of your reviews for the company HATAY YÖRESEL KÖY ÜRÜNLERİ

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *