Evvel Kahve - Barış Manço Cd. 13/A

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Evvel Kahve

Address :

Barış Manço Cd. 13/A, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06520
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Barış Manço Cd. 13/A, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey
F
Fatih Bozat on Google

Güler yüzlü samimi personel. Kahve tadında ama elit. Nargileni iç maçını izle kağıt oyna muhabbet et. Tam bizim mekan denilecek yer.
Friendly friendly staff. It tastes like coffee, but elite. Watch your hookah drink match, play cards, chat. It's exactly the place to call our place.
Y
YUSUF EMRE ÇİÇEK on Google

Sakin gidilebilcek güzel bir mekan
A nice quiet place to go
C
CENGİZ KÖPRÜCÜ on Google

Mekan çok güzel fiyatları gerçekten çok iyi servis ve samimiyet harika
The place is very nice, the prices are really good, the service and sincerity are great
B
Burak ÇAKIN on Google

Tatlıları tavsiye ederim nargileleri de güzel servis hızlı
I recommend the desserts, the hookahs are nice, the service is fast
B
Bozkurt YEŞİL on Google

Nargileci değişiminden sonra vasat bir mekan oldu her an polis basabilir
After the hookah change, it became a mediocre place, the police can raid at any time
m
murat ozkan on Google

Hizmet güler yüzlü çalışanlar muhteşem nargile Ankara'da bı başka yerde böyle bir nargile yok şaşırtıcı fiyat a icebileceginiz
Service, friendly staff, amazing hookah There is no hookah like this anywhere else in Ankara. You can smoke it at an amazing price.
y
yunus emre demir on Google

Nargilesi çok iyi. Çalışanları yardımcı ve samimi. Ortam rahat, ister birlesip okey tavla oyna ister sessiz sakin nargileni iç. Nargile içen sayısı artınca ortam biraz havasız oluyor, fan yetmiyor, hava soğuk ve yağışlı olunca tepeyide acamiyorlar haliyle. Tuvaletler temiz. Tavsiye ederim inşallah nargileyi bozmazlar.
The hookah is very good. The staff are helpful and friendly. The environment is comfortable, you can get together and play okey backgammon or drink your hookah quietly. When the number of hookah smokers increases, the atmosphere becomes a bit stuffy, the fan is not enough, and when the weather is cold and rainy, they cannot open the hill. Toilets are clean. I recommend it, I hope they don't spoil the hookah.
A
Anas AlAli on Google

Good coffee and good shisha

Write some of your reviews for the company Evvel Kahve

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *