Baklavacı Hacıbaba

3.8/5 based on 8 reviews

Hacıbaba Online Sipariş | Baklavacı Hacıbaba A.Ş. - Hacibabaonline.com

Baklavacı Hacıbaba

Hacıbaba Online Sipariş | Baklavacı Hacıbaba A.Ş. - Hacibabaonline.com

Saat 15:00'e kadar vereceğiniz siparişler aynı gün kapınızda!

Contact Baklavacı Hacıbaba

Address :

Fatih Cd. No:22, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : https://hacibabaonline.com/
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Fatih Cd. No:22, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
A
Ak Gmshn on Google

Mükemmel tatli cesitleri ve tuzlu cesitleriyle guzel lezzetler sakli. Baklavanizi erken alin aksam vaktine kalmiyor. ;)
Excellent flavors and savory varieties with beautiful flavors hidden. Take your baklava early and it's not even late. ;)
D
Dnz Dgn on Google

Baklavanın tartışmasız tek adresi
The only undisputed address of Baklava
E
Emrah Kurak on Google

Böyle bir tatlıcı yok geçen yine gittik arkadaşımla çok leziz tatlıları var heleki baklavası muhteşem arkadaşımda çok beğendi evede sipariş verebiliyorsun istersen gidip yersin beklemeyin anında geliyor sipariş temiz pırıl pırıl ilgi alaka güler yüzlü bir personeli var herzaman gidiyorum ve tavsiye ediyorum ben çok memnun kaldım??? Baklavacı Hacıbaba favorim oldu
There is no such dessert shop, we went again with my friend, they have very delicious desserts, especially the baklava is amazing, my friend liked it very much, you can order at home if you want, you can go and eat it, don't wait, the order comes immediately, the order is clean, they have a clean, care and friendly staff, I always go and I recommend them, I am very satisfied ??? Baklavacı Hacıbaba became my favourite.
S
Sait BAŞER on Google

Hacı Babanın Keçiören şubesi misafirim geldiği zaman ilk uğrak yerimdir ... Kızımla uğradık... Siparişimi aldıktan sonra kızım bir dilim baklava istedi... Maşallah adamlar bir dilim baklavayı çok gördüler ... Sitem edince de biz her müşteriye ikram etmiyoruz dediler ... Anladım ki bizi buna lâyık görmediler ... 150 TL lik alış veriş bir dilim baklava ikramı için yeterli gelmedi demek ...Kutuyu açtım ve kizima baklava ikram ettim ... Yazık Hacı Baba Adına yakışmayacak hareketler bunlar ... Esnaflık adına da büyük ayıp ... Fişini paylaşıyorum ... Bir daha uğramam :(
Hacı Baba's Keçiören branch is my first stop when my guests come... We stopped by with my daughter... After taking my order, my daughter wanted a slice of baklava... Mashallah, the guys saw a slice of baklava a lot... When they reproached me, they said we don't serve it to every customer.. I realized that they didn't see us worthy of this... It means that a purchase of 150 TL was not enough for a slice of baklava ... I opened the box and offered baklava to my daughter ... Pity Hacı Baba These are actions that do not befit his name ... It is also great for the tradesman. Shame... I'm sharing the receipt... I won't be back :(
O
Onr K on Google

İlk aldığımda güzel olan şöbiyet 2. Gün şekerkendi.. Koçak baklava ile fiyat yatıştırıyorsunuz ama ne fıstık o kadar yoğun nede lezzet. Glikoz şurubu kullanıldığında şekerlenir baklava. Isıtınca bile düzelmedi. Koçak baklava 5. Günde bile ısınınca harikaydı...
The good thing when I first bought it was candy on the 2nd day .. With Koçak baklava, you can calm down the price but neither pistachio is so intense nor the flavor. When glucose syrup is used, it is candied baklava. It didn't get better even when warmed up. Koçak Baklava was great when it warmed up even on the 5th day ...
H
Hakan B. on Google

Kalitesi hemen her yerde aynı. Ancak kaliteyi belki biraz daha uyguna vermek yerine , yüksek fiyatla kaliteyi korumayı amaçlama gibi bir durum söz konusu. Kısaca benim ürünlerimi parası olan yesin sloganını içten içe söylüyorlar. Hal böyle olunca bir kilo almak yerine 250 gr. alan müşteri sayısı hatrı sayılır derecede.
The quality is almost the same everywhere. However, instead of giving the quality a little more affordable, there is a situation like aiming to protect the quality with a high price. In short, they secretly say the slogan "Let those with money eat my products". As such, instead of gaining a kilo, 250 gr. The number of customers is enormous.
R
Ramazan ÇAÇA on Google

Keçiören şubesinden padişah tatlısı aldım fakat eski kalitesi ve eski tadını bulamadım fıstığının tadı hiç yoktu. Bundan 10 yıl önce padişah aldığımızda kutuyu sıyırırdık ama şuan zordan yedik umarım eski kalitesini ve tadını bulurlar
I bought sultan dessert from Keçiören branch, but I couldn't find the old quality and taste of the pistachio. When we bought the sultan 10 years ago, we used to tear the box, but now we ate it hard, I hope they find their old quality and taste.
H
Hayder Hadi on Google

Very nice place

Write some of your reviews for the company Baklavacı Hacıbaba

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *