Ayıntap künefe baglıca

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Ayıntap künefe baglıca

Address :

06790 Etimesgut/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9999
Website : http://www.ayintapkunefe.com/
Categories :
City : Etimesgut/Ankara

06790 Etimesgut/Ankara, Turkey
T
Tuncer Sarioz on Google

Bir Gaziantep markası olan Ayıntap'ın Şb sidir diye ilkdefa uğradım ve çalışanları da teyid ettiler. 1 porsiyon Dondurma ile baklava rica ettim. İkram olarak üzüm,mürdüm eriği, Antep fıstığı ve paket sütten bir küçük kadeh verdiler. Geri götürmelerini ve sadece siparişimi istedim. Diğerleri şahsımca gereksizdi. 35-sene Gaziantep de bulundum,yediğim bu tatlının orjinal tatlı olmadığı kanaatine vardım ve imalatın nereden olduğunu sorunca Etimesgut da ki üretim yerimizden denilince hiç de şaşırmadım. Adeta Adana da ki "Köse" nin baklavası gibi aşırı şıralıydı. Benim açımdan ; bu markanın kendi sorunu dedim ve 2.ci ziyaretim olmaz. Yinede yapanların emeklerine sağlık diyelim.
I stopped by for the first time saying that it is the Branch of Ayıntap, a Gaziantep brand, and they confirmed the employees. I asked for 1 portion of ice cream and baklava. As a treat, they gave me a small glass of grapes, prunes, pistachios and packaged milk. I asked them to take it back and just my order. Others were useless to me. I have been in Gaziantep for 35 years, I came to the conclusion that this dessert I ate was not the original dessert, and when I asked where the production was from, I was not surprised at all when it was mentioned from our production place in Etimesgut. It was like the baklava of "Köse" in Adana. In my opinion ; I said this is the brand's own problem and it will not be my second visit. Still, let's say good luck to those who do it.
H
Huseyin GOKTURK on Google

Kapisinda ve web te 11:00 acilis ssati olarak belirtilmesine ragmen, buna uymayan bir isletme. Kacta aciyorsaniz kapiniza o sekilde yaziniz.
Although it is stated as 11:00 am opening time on its door and on the web, it is a business that does not comply. If you are opening how many times, write it like that on your door.
O
Onur ŞANLI on Google

Sırf burada künefe yemek için 35 km öteden geldim künefe okadar güzel yapıyorlar ki orada yediğimiz yetmedi eve paket de yaptırdık güler yüzlü personeli de gayet güzel karşıladı bizi fiyat perfonsı olarak ankarada her yerde künefe yemiş biri olarak gayet iyi ben bu kunefenin aynısını balatta yesem iki katı para öderdim net...
I came from 35 km away to eat künefe here just to eat künefe, they make it so good that we ate it there and it was not enough for us to have takeout, the friendly staff welcomed us very well as a person who has eaten künefe everywhere in Ankara. I would pay...
İ
İbrahim Kızılboğa on Google

Aradığım lezzeti buldum kaymaklı burma kadayıfı efsane kessinlikle deneyin
I found the flavor I was looking for, definitely try the creamy burma kadayıf.
G
Gökçen İLÇİN on Google

Burma kadayıf ve künefesi güzel ikramları çok çeşitli değil semaver çay veren tatlıcılarda var çay burada ücretli onun dışında lezzet olarak güzel tavsiye edilir
Burma kadayif and künefe are not very diverse. There are samovar tea in dessert shops. The tea is paid here. Apart from that, it is nice as a flavor, it is recommended.
E
Enes .Özcan on Google

Maalesef abartıdan ve dedikodudan ibaret. Ne porsiyon yeterliliği nede ilgi alaka denildiği gibi.. Çalışan arkadaşların konuşurken takındığı surat ifadelerinden bahsetmiyorum bile!
Unfortunately, it's just an exaggeration and gossip. As it is said, neither portion adequacy nor interest.. Not to mention the facial expressions of colleagues while talking!
A
Alper ARIN on Google

Künefe almaya gittim. 3 porsiyon için 96 TL ödedim. (Üzerine taşarcasına eklenmiş hem dövülmüş, hem bütün fıstık olan fotoğrafla ilgisi yok.) Parmak ucuyla fıstık, hemen orada yaptıkları halde içi hamur bir tatlı. ikram filan zaten yok. 2.kez uğramayacağım bir yer.
I went to buy a cupcake. I paid 96 TL for 3 portions. (It has nothing to do with the photo, which is both pounded and whole peanuts overflowing with it.) Pistachio with fingertips, even though they make it right there, it's a doughy dessert. there is no treat. A place that I will not visit for the second time.
M
Mustafa Tamaç on Google

Tavsiye üzerine gittik, lezzeti, çalışanların ilgi alakası güler yüzü ve mekanın nezihliği kısacası her şey harika
We went on recommendation, the taste, the interest of the employees, the smiling face and the decentness of the place, in short, everything is great.

Write some of your reviews for the company Ayıntap künefe baglıca

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *