Şirvan Baklava Çukurambar - 1436. Sk. 33-1/A

4.4/5 based on 5 reviews

Contact Şirvan Baklava Çukurambar

Address :

1436. Sk. 33-1/A, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +979
Postal code : 06510
Categories :
City : Çankaya/Ankara

1436. Sk. 33-1/A, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Engin AYDOĞAN on Google

İ
İbrahim Hikmet ÇEVİK on Google

Kaliteli, gerçek baklava yiyebileceğiniz bir yer
A place where you can eat real quality baklava
e
eslem beslem on Google

Maalesef baklavaları yeterince zate değil zaten iç malzemesi de lezzetli değil fiyatının karşılığı değil
Unfortunately, the baklava is not always enough, the interior material is not delicious, not worth the price.
G
Gülşen Bakuer on Google

Çalışanların emeğine sağlık. Baklavaları çok lezzetli. Bol kazançlarınız olsun.
Well done to the workers. Baklava is very delicious. Have lots of earnings.
E
Emir Çelebi on Google

Absolutely better than the famous dessert competitors in the town. Should be seen to experience the closest taste to original Antep baklava.

Write some of your reviews for the company Şirvan Baklava Çukurambar

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *