Kerebiçci Oğuz Ankara - Ziyabey Cd. 14-D

2.8/5 based on 8 reviews

Contact Kerebiçci Oğuz Ankara

Address :

Ziyabey Cd. 14-D, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06520
Website : https://www.sikayetvar.com/kerebicci-oguz
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Ziyabey Cd. 14-D, 06520 Çankaya/Ankara, Turkey
N
Nuray Ocaklı on Google

Bayati da aynı fiyata satıyorsunuz tazeyi de ..Fiyatı ucuz bişey olsa neyse ayıp günah şu zamanda insanların çöpe gidecek parası mi var sizce ?
You sell the stale at the same price, and the fresh one too. It's a shame if the price is cheap anyway, do you think people have money to waste at this time?
U
Uğur Büyükşahin on Google

Kerebiçleri gerçekten güzel. Özlemişim uzun zamandır yemiyordum, beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Bu arada çiğ köfte de getirmişler konuyla ne alakası var anlamadım ama açtım, işime geldi :) Ablamın ellerine sağlık özetle kerebiç nedir bilmiyorsanız bile denemek için uğramanızı tavsiye edebileceğim bir mekan.
The curries are really nice. Missed I hadn't eaten for a long time, it exceeded my expectations By the way, they brought raw meatballs, I don't understand what it has to do with the subject, but I opened it, it worked for me :) Well done to my sister, in short, it is a place that I can recommend you to stop by to try even if you don't know what kerbic is.
M
Mehmet Karaağaç on Google

Lezzetini hiç begenmedim ilk defa yedik çatalı batirmamla dağılması bir oldu orjinali mi boyle yoksa bayatmiydi bilmiyorum bir daha yermiyim sanmıyorum
I didn't like its taste at all. We ate it for the first time. It broke when I dipped the fork.
s
serdal aslanyavrusu on Google

Mersin'de de yediğim kerebiç ve mamul maalesef bayattı. Fıstığın tadı hiç gelmiyor.
Unfortunately, the kefir and product I ate in Mersin were stale. It doesn't taste like peanuts at all.
g
gastroservet on Google

Mersin lezzetlerini bize getiren ve geleneklerin yaşamasına katkıda bulunan Kerebiçci Oğuz'a teşekkürler. Ben çok beğendim. Çok hafif, besleyici ve doyurucu bir ürün. Tek eksik çay servisinin olmaması.
Thanks to Kerebiçci Oğuz who brought us Mersin tastes and contributed to the tradition. I liked it very much. It is a very light, nutritious and satisfying product. The only missing is the lack of tea service.
H
H. Nafi İPEK on Google

Öncelikle, Mersin'in yerel tatlısı Kerebiç'i taa Ankara'ya, Balgat'a kadar getiren Oğuz Bey'i kutluyorum, bir Balgat sakini olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sayede, Kasım 2021'de, hayatımda ilk kez kerebiç tatlısı yedim. Eminim ki Dünyanın en sağlıklı, besin kalitesi en yüksek tatlısı kerebiçtir. Kerebiççi Oğuz Balgat Ziya Bey caddesinde; "hoş geldiniz" diyoruz.
First of all, I would like to congratulate Mr. Oğuz, who brought Kerebiç, the local dessert of Mersin, all the way to Ankara, Balgat. As a Balgat resident, I would like to express my gratitude. Thanks to this, in November 2021, I ate a kerbish dessert for the first time in my life. I am sure that the world's healthiest dessert with the highest nutritional quality is celery. On Kerebiççi Oğuz Balgat Ziya Bey street; We say "welcome".
Ç
Çiğdem Aşkın on Google

Mersin'de yerinde yemiş biri olarak söylüyorum kesinlikle orjinal kerebic değil ,içine koyduklarınin fıstık olduğu tartışılır ,kilogramı 120tl ,paranıza yazık etmeyin .
As someone who has eaten it in Mersin, I am telling you that it is definitely not the original kerbic, it is debatable that what they put in it is peanuts, its kilogram is 120 TL, do not waste your money.
F
Ferhat Şahin on Google

Maalesef bir hevesle gittiğim hatta yanımda misafir de götürdüğüm, kerebiçcide rezil olduk. Doğru düzgün oturacak yer yok, dükkan soğuk, ısıtıcı bozuk üstüne bide taş gibi mamuller ve alelade sunum. Son olarak içinden kıl gibi bişey çıktı ve ben mahçup oldum. Kesinlikle tavsiye edemem, üzgünüm..
Unfortunately, we became disgraced in the kebab shop, where I went on a whim and even took guests with me. There is no place to sit properly, the shop is cold, the heater is broken, the products like a bidet on it and the mediocre presentation. Finally, something like a hair came out of it and I was embarrassed. I can't recommend it at all, sorry..

Write some of your reviews for the company Kerebiçci Oğuz Ankara

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *