Erciyes Baklava Börek - Mimar Cd. no 33/a

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Erciyes Baklava Börek

Address :

Sokullu Mehmet paşa caddesi, Mimar Cd. no 33/a, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +98
Postal code : 06460
Website : http://erciyesborek.com/
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Sokullu Mehmet paşa caddesi, Mimar Cd. no 33/a, 06460 Çankaya/Ankara, Turkey
F
Furkan YILDIRIM on Google

Bugun gidip özellikle taze mi diye sorduğumda yeni geldi dedikleri baklava beni zehirledi insan utanır bunu satarken kendi ailesine annesine babasına bunu yapabilir mi ? Daha önce bir çok şubesinden alışveriş yaptım ancak burası rezalet kimseye tavsiye etmiyorum
When I go and ask if it is fresh today, the baklava they said to have just arrived poisoned me. People are embarrassed, while selling this, can they do this to their family, their mother, and their father? I have shopped from many branches before, but this place is disgrace, I do not recommend it to anyone.
E
Ercan Aslan on Google

Rezalet. Zıkkımın kökünü yiyin der gibi berbat baklavasını paketleyen bir işletmeci. 1 kuruşunuzu bile haketmiyor. En azından Dikmen şubesi için bunu söylüyorum.
Disgrace. An operator who packs his lousy baklava as if he were saying eat the root of my zigkım. It doesn't deserve even a penny. At least, I say this for Dikmen branch.
e
engin hınçal on Google

Baklava rezil hic begenmedik,dikmen subesi de musteri iliskisi 0 ,
Baklava is disgraceful, we did not like it, customer relations in the Dikmen branch 0 ,
U
Uğur Demir on Google

Yıllardır ürün aldığımı bir firma bu zamana kadar hiç bir sıkıntı olamadı. iyi çalışmalar
A company that I have bought products from for years has never had a problem until now. good work
E
Ertan ÖZTÜRK on Google

İşe girenler, Yeni ev alanlar, yada arabasını değiştirenler için harika bir tampon doğrultma, duvar çatlağı giderme veya hayırlı olsun yeni işin muhabbetine İlk maaş tatlım araba tatlısı deme yeri... Nasıl mı tüm arkadaşlarınızı oraya götürün demiyorum tabi ki... Kendiniz gidip 1 tepsi baklava alıyorsunuz, erciyes börek de size 1 tepsi şu böreği ikram ediyor sizde arkadaşlarınıza siz sadece tatlı dediniz ben bide börek aldım diyerek havanızı atıyorsunuz... fiyatına gelince sudan ucuz 110 lira onlar getirirse bu fiyat siz gider alırsanız 10 lira ucuzluyor fiyat...
For those who are hiring, buying a new home, or changing their car, a great bumper straightening, wall crack removal or good luck to the new business conversation First salary honey car dessert. I don't say how you take all your friends over there, of course ... You go to yourself and buy 1 tray of baklava, erciyes börek also offers you 1 tray of this pastry and you are throwing your air to your friends by saying that you just bought a sweet pastry, I bought a bidet burrito. ...
H
Himmet Can Eroğlu on Google

Malasef aldığım baklava bayat cıktı hamuru şekeri kurumuş.
Unfortunately, the baklava I bought turned out to be stale, the dough sugar has dried.
A
Ahmet Gokce on Google

Börekleri fena değil fiyatına göre iyi Baklavalar fena!!yaklaşmayın Çalışanlar suratsız koynuma alacak değilim tabi ama hoşgeldin beş gittin bile demiyorlar ağzından harf çıkmadı adamın
The pastries are not bad but good for the price Baklavas are bad!! don't come close Employees, of course, I will not take my sullen bosom, but they do not even say welcome, you are gone, no letter came out of your mouth.
S
Stunny Pharouk-Starzmann on Google

Lovely traditional turkish confectionaries and yummies.

Write some of your reviews for the company Erciyes Baklava Börek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *