Künefec Sadi - 1109. Sokak & Şeker Sitesi Sokağı Keklikpınarı No:5

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Künefec Sadi

Address :

1109. Sokak & Şeker Sitesi Sokağı Keklikpınarı No:5, 06460 Dikmen-Çankaya/Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06460
Categories :
City : Dikmen Çankaya/Çankaya/Ankara

1109. Sokak & Şeker Sitesi Sokağı Keklikpınarı No:5, 06460 Dikmen-Çankaya/Çankaya/Ankara, Turkey
M
Muzaffer Kulakoğlu on Google

Esnaf lokantası Ailecek işletiliyor güler yüzlü ve lezzet gayet iyi fiyatlar çok uygun.
The shopkeeper's restaurant is family-run.
Y
Yusuf Çağlayan on Google

Burası küçük ama lezzetli ev yemeklerinde başarılı işveren ve çalışanlarına hayırlı işler dilerim
I wish good luck to successful employers and employees in this small but delicious home-cooked meal.
E
ETHEM ÖZER on Google

Tatlısı harika sürek alıyorum. Hiç bozulmadı. Fiyatı gayet makul
Dessert is great. I always take it. It's never broken. The price is very reasonable
Y
Yildiray Yilmaz on Google

Peynirli ve patatesli Gözlemesi çok başarılı , Menemen ekmek banıp yemek için yapılmış. süperdi ... ?
Cheese and Potato Pancakes are very successful, Menemen bread is made to be dipped and eaten. it was great... ?
E
Erdem Cavlan on Google

Cumartesi akşam 19:30 sularında 2 arkadaş künefe yemeye geldik. Puanı yüksek görüp bir beklenti ile geldik fakat künefe vasattı. Sahipleri de hiç güler yüzlü değildi, iletişimleri oldukça zayıftı.
On Saturday evening, around 19:30, 2 friends came to eat künefe. Seeing the high score, we came with an expectation, but the künefe was mediocre. The owners were also not smiling at all, their communication was quite poor.
A
Alper Serin on Google

Igm
M
Mustafa Uzak on Google

İii
H
Hani Malekzadeh on Google

It's a nice place. Run by a very nice and polite family. Their baklava a Turkish sweet is very good and affordable compare to other places in ankara.

Write some of your reviews for the company Künefec Sadi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *