Tatlici Ziya

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Tatlici Ziya

Address :

Giresun Cad. No:21/D, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +999
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Giresun Cad. No:21/D, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
T
TH GLMZ on Google

Baklavalar süper fiyat biraz daha makul olabilir ama...
Baklavas are super price could be a little more reasonable but...
c
cem simsek on Google

Çok daha güzellerini aynı fiyatlara yedim fiyat gereksiz pahalı şahsen birdaha almam
I ate much better ones at the same prices, the price is unnecessarily expensive, I personally will not buy it again
D
David on Google

Dondurması, tatlıları, kadayıfı çok güzel. Fiyatları makul. Yıllardır aynı yerde kaliteli ürün satan bir dükkan.
Its ice cream, desserts and kadayıf are very good. Prices are reasonable. A shop that has been selling quality products in the same place for years.
C
Candan İdris on Google

Tatlıları genel itibariyle güzel. Bazı tatlılarında şerbet biraz keskin boğaz yakıyor. Fiyatlar ise biraz piyasanın üstünde. Tavsiye edebileceğim en güzel tatlısı çıtır çıtır taze fıstıklı burma kadayıfı. Kesinlikle denemelisiniz fıstıkseverler!
Their desserts are generally good. In some desserts, sherbet burns a bit sharp throat. The prices are slightly above the market. The best dessert I can recommend is the crispy burma kadayıf with fresh pistachios. You should definitely try it, pistachio lovers!
M
Muhammed Gedik on Google

Yıllardır yerini koruyan isim. Yeni nesil tatlıları boşverin burası oldukça yeterli
The name that has kept its place for years. Never mind the new generation of desserts.
M
Melisa Göktaş on Google

Ürünler çok lezzetli çok hijyenik kesinlikle tercih edilmeli
The products are very tasty, very hygienic, definitely should be preferred
S
Sessiz Çığlık on Google

Tatlılar güzel bazen boğaz yakıyor personel prim almak için kolonya kahve vs gibi ürünlerde Satmak için çok bunaltıyor özellikle bir şubesi var oradaki arkadaş yüzünden gitmiyorum oysa evime daha yakın en büyük sorun fiat etiketi yok bu yüzden zabıtaya şikayet edebilirim
Desserts are good, sometimes it burns the throat, the staff is very suffocating to sell products such as cologne, coffee, etc. to get a premium. There is a branch in particular, I don't go because of a friend there, but the biggest problem is there is no fiat tag closer to my house, so I can complain to the police
B
Bbb on Google

Senin esnaf gibi suratına siciyim. Terbiyesiz hadsiz. Önce müşteriye nasıl davranılır onu ogren. Rezil
I'm on your face like a tradesman. Unbelievably rude. Learn how to treat customers first. Infamous

Write some of your reviews for the company Tatlici Ziya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *