Baklavacı Seyid Ahmet - Dikmen Cd. No:337

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Baklavacı Seyid Ahmet

Address :

Dikmen Cd. No:337, 06450 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9889
Postal code : 06450
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Dikmen Cd. No:337, 06450 Çankaya/Ankara, Turkey
S
Sinan özdoğan on Google

Sürekli gidip tatlı aldığım yerdir ama sagolsunlar sabah erkenden hediye için tatlı gittim almaya taze olsun diye özellikle belirttim bizde hep taze dedi beyefendi ama :(( sabah sabah 2. Defa başka yerden 1.5 kilo tatlı almak zorunda kaldım bayat tatlıyı birde üste sert gevrek olur diye savunuyorlar tamam tatlının üstü sert olur her zaman yiyoruz ama şekerli bayat olmaz...
It's the place where I always go and buy dessert, but thanks to them, I went for dessert early in the morning for a gift, I specifically stated that it would be fresh, and we always said it was fresh, the gentleman said, but :(( I had to buy 1.5 kilos of sweets from another place for the 2nd time in the morning, they argue that the stale dessert would be hard and crispy on top. okay, the top of the dessert is hard, we always eat it, but it does not get stale with sugar...
V
Volkan Kahveci - Smmm on Google

Kesinlikle tatmaniz gereken bir lezzet
A flavor you should definitely try.
M
Murat Toga on Google

Damak çatlatan lezzet. Kalite mükemmel tavsiye ederim.
Flavor that cracks the palate. Excellent quality, I recommend.
g
gastroservet on Google

İmalatı içinde ve göz önünde olan bir mekan, taze ve hafif tatlılar. İyi esnaf, iyi usta
Fresh and light desserts are a place that is in its production and is in the foreground. Good trades, good masters
C
Cem Benli on Google

Bugün ilk defa tavsiyeler üzerine denedik. Bir şöbiyet niye ısıtılarak servis edilir anlayamdık ! !!
Tried it for the first time today based on recommendations. We could not understand why a soup is served by being heated! !!
K
Kerem Türker on Google

Tesadüfen geçerken gördüm iyi ki görmüşüm Tatlılar harika yerken tereyağı kokusu mis gibi iç malzemeleri bol ve kaliteli olduğu belli. Tavsiye ederim.
I saw it by chance, I'm glad I saw it. Desserts are delicious, while the smell of butter is delicious, the interior materials are abundant and of high quality. I advise.
c
cenk göncü on Google

Tatlıları mükemmmel özellikle künefesini denemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda fiyatlarıda çok uygun. İşletme sahibi hoş shpet güleryüzlü. Müşterilerle birebir ilgilenmesi de çok güzel bir davranış. Kendilerine çok teşekkür ederim. Teker teker tüm tatlılarını deneyeceğim
Desserts are excellent, I recommend you to try their künefe. It is also very affordable in price. The owner is pleasant shpet friendly. It is also a very nice behavior to deal with customers one-on-one. Thank you very much to them. I will try all their sweets one by one
w
wander lust on Google

I absolutely love this place...super cheap, incredible quality of sweets done by a professional (they taste super) and it's a quiet spot with a super friendly staff

Write some of your reviews for the company Baklavacı Seyid Ahmet

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *