Zarif - Kazakistan Cd. No:145

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Zarif

Address :

Kazakistan Cd. No:145, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Postal code : 06490
Categories :
City : Çankaya/Ankara

Kazakistan Cd. No:145, 06490 Çankaya/Ankara, Turkey
E
Erdem YAZICIOĞLU on Google

M
Mehmet Ilhanli on Google

s
sezer yıldırım on Google

Sımsıcak
warm
L
Levent Can on Google

Bizbize gidelim oturalım keyif yapalım demek için çok ZARİF bi yer. Tavsiye edilir...
It is a very ELEGANT place to say let's go to us and have fun. It is recommended...
S
Serdar Erkan on Google

Ticaret değil samimiyet üstüne kurulmuş ve fiyatları da Ankara'ya göre çok çok iyi bir mekân. Kişi başı 50 lira gibi ortalama bir fiyata rahatlıkla çıkılabilir. 10 kadar masası var, gitmeden rezervasyon yaptırmak iyi olacaktır. Mezeleri işyeri sahibi abinin eşi yapıyormuş, 4-5 kere gittim ve farklı mezelerini denedim, gerçekten iyiler. İsteğe göre peynirleri (koyun-inek) de var. En kral meze tabii ki ciğer, hiç düşünmeden yiyin derim. 12 civarında kapanıyor ki en önemli bilgi bu.
It is built on sincerity, not trade, and its prices are very, very good compared to Ankara. You can easily go out for an average price of 50 TL per person. It has about 10 tables, it would be good to make a reservation before you go. The appetizers were made by the husband of the owner of the business, I went 4-5 times and tried different appetizers, they are really good. They also have cheese (sheep-cow) upon request. The best appetizer is, of course, liver, I say eat it without thinking. It closes around 12 which is the most important information.
s
senol ugurlu on Google

Tek geçerim tam bir meyhane mezeler 10 numara temiz nezih
I only pass by, a full tavern, appetizers, number 10, clean and decent
A
Aydin Murat on Google

Çok aile yeri...
Very family place ...
G
Gölge Adam on Google

Sıcak ve samimi mahalle meyhanesi kültürünü yaşatan ender mekanlardan, yine buradayız
We are here again, one of the rare places that keep the warm and friendly neighborhood tavern culture alive.

Write some of your reviews for the company Zarif

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *