Sahra Cafe Bistro - 1459. Cd. 24/A

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Sahra Cafe Bistro

Address :

1459. Cd. 24/A, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9898
Postal code : 06510
Categories :
City : Çankaya/Ankara

1459. Cd. 24/A, 06510 Çankaya/Ankara, Turkey
T
T.Pusat KARADAĞ on Google

Hemcinsler ile gelinebilir lakin aksini kaldırabilir bir mekân olarak görmedim. Cam kenarlarındaki masalar hariç diğerleri kahvehane(kıraathane) tipinde,daha çok oyun için tercih edilen bir mekân olarak bilmekte fayda var. Fiyatlar; bulunduğu yer, içinde barındırdığı konsept ve kaliteye göre kendine göre pahalı bence. Böyle bir mekâna gelip,bu fiyatlara açıkçası yemek yemezdim. Dediğim gibi; oyun için harikulade ancak ben olsam oyun haricinde gelmezdim. Teşekkürler.
I couldn't see it as a place that can be lifted with a man. Other than the tables at the edges of the glass, it is better to know as a coffee house (café) type, as a preferred venue for more games. Prices; According to the concept, where it is located, according to the quality and expensive according to the quality I think. I didn't eat at a place like this. As I said; great for the game, but I would not come out of the game. Thanks.
C
Caglar Ukkan on Google

Muazzam fırsatçılar fiyatlarda , hizmet sıfır
Great opportunistic prices, zero service
Ö
Özgür ÜNAL on Google

Temiz düzenli bir mekan, maşa oyunları için ideal mekan, sigara serbest. Makul fiyatlar, nakit ve kredi kartı ile ödeme imkanı, engelli girişine uygun değil 2. Katta. Temiz tuvaletler.
Clean tidy venue, ideal venue for tong games, non-free. Reasonable rates, payment by cash and credit card, not suitable for disabled access 2nd Floor. Clean toilets.
Ş
Şafak TOPALLAR on Google

Kızlı erkekli oyun oynanabilecek, kitap okumak içinde ideal olan sessiz, sakin, bir mekan. Çayı çok güzel, menüleri deneyebilirsiniz. Çukurambar da Alışkanlık yapabilecek bir mekan.
It is a quiet, quiet place where you can play with girls and boys, ideal for reading books. Tea is very nice, you can try the menus. Çukurambar is also a place that can be addictive.
S
Sinan Bayram on Google

Fiyat açısından çok fırsatçılar hizmet olarak çok zayıf yemek için katalog istedim cevap bile alamadım yemek servisleri çok zayıf kimsenin gelmesini kesinlikle tavsiye etmem
They are very opportunistic in terms of price, the service is very poor, I asked for a catalog for the food, I did not even get an answer, the food service is very poor, I definitely do not recommend anyone to come
C
Cemal Mert on Google

Rahatlık ve samimiyette evden farkı yok. Teşekkürler Turfan Bey. Haydar abi ve Samet abininde hakkını yememek lazım. Ama gözleme ve tavuklu sandviçlerini yiyebilirsiniz:)
It is no different from home in comfort and sincerity. Thank you Mr. Turfan. Haydar brother and Samet brother should not be dishonored. But you can eat their waffle and chicken sandwiches :)
e
eren k on Google

okey kart oynamak için güzel mekan
nice place to play okey cards
M
Metehan Yuce on Google

Gurl birthday cafe

Write some of your reviews for the company Sahra Cafe Bistro

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *