madame waffle - 458. Sk. 48/B

4.2/5 based on 8 reviews

Contact madame waffle

Address :

458. Sk. 48/B, 06610 Çankaya/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 06610
Categories :
City : Çankaya/Ankara

458. Sk. 48/B, 06610 Çankaya/Ankara, Turkey
y
yusuff_sgn.06 on Google

Berbat ve daha ötesi bu kadar özensiz tetbirsiz dikkatsiz bir yer yok kesinlikle tavsiye etmiyorum hijyenik olduğunu da düşünmüyorum
Terrible and beyond that, there is no such careless, careless place, I definitely do not recommend it, I do not think it is hygienic.
S
Sabire Erkaya on Google

Benim için hayal kırıklığı oldu,yerlerine gidip gördüğüm kadarıyla eldiven ve maske takmıyorlar.Pandemi dönemi olduğundan uyardığım halde dikkate almadılar.Waffle yemeyi çok severim ama benim için kötü ve özensiz bir tecrübeydi.
It was a disappointment for me. As far as I can see, they don't wear gloves and masks as far as I can see. Even though I warned them because it was a pandemic period, they didn't pay attention. I love to eat waffles, but it was a bad and sloppy experience for me.
U
Umut Çağlıyan on Google

Bu kadar amatör bukadar geç sipariş teslim eden ve paketçileri bukadar keko mekan görmedim duymadım yanşmayın
I've never seen such an amateur place that delivers orders so late and packers so much, never heard of it, don't compete
F
Ferdi Güney on Google

Gördüğüm yorumlar Karşısında şoktayım şuan yani hem kalite hem lezzet olarak harikaydı kesinlikle herkese tavsiye ederim..
I'm in shock at the comments I've seen, so it was great both in terms of quality and taste. I would definitely recommend it to everyone..
Ş
Şevval on Google

Cidden lezzetli ve uygun ?? ++Şimdi diğer yorumları okudum da ne çok hater varmış... Şeker krizine sokucak kadar büyük bir waffle a nasıl küçük der insan ve evde elini yıkmadan yiyeceğe dokunan milletin dışarıda aniden temizlik takıntılı birine dönüşmesi beni benden alıyor
Seriously delicious and affordable ?? ++Now I've read the other comments, how many haters there are... How do people call a waffle big enough to cause a sugar crisis to be small, and it takes me away from people who touch the food at home without washing their hands, suddenly turning into someone obsessed with cleanliness outside.
C
CENGİZHAN on Google

waffle muhteşem bizzat yerinde sıcak sıcak yedim,taze ve özen gösterilmişti,tekrar mutlaka gitmeyi düşünüyorum
The waffle was amazing. I ate it hot on the spot personally, it was fresh and taken care of, I'm definitely thinking of going again.
D
Dilara Demir on Google

Çok güzel, ince düşünülmüş bir mekan gittiğimde waffle yedim ve Ankara’nın her yerinde waffle yemiş biri olarak yediğim en iyi waffledi. Hijyenikti ve pandemi kurallarına dikkat edilmişti. Teşekkürler Madame
I ate waffles when I went to a very nice, well thought out place and it was the best waffle I've eaten as someone who has eaten waffles all over Ankara. It was hygienic and attention was paid to pandemic rules. Thank you Madame
S
Salih Bektas on Google

Hiç hijyenik değildi, uzun takma tırnaklarla waffle yapıldığını ilk defa gördüm. Fiyat olarak da yediğim en pahalı waffle’dı. Bir daha asla.
It was not hygienic at all, it was the first time I saw waffles being made with long fake nails. It was the most expensive waffle I've ever eaten. Never again.

Write some of your reviews for the company madame waffle

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *