Vatan Market

5/5 based on 8 reviews

Contact Vatan Market

Address :

Adapazarı İzmit Yolu No:120, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +977
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Adapazarı İzmit Yolu No:120, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
B
Bülent Vatansever on Google

i
ismet güney on Google

e
emrullah ozdemir on Google

Dayı ve inne çok ilgili maşaALLAH
Uncle and inne very interested mashaALLAH
E
Emrullah Kiraz on Google

çok samimi aile sıcaklığında bir market
a very friendly family-friendly market
E
Eray Vatansever on Google

Buralarda hiç bakkal yoktu çok iyi olmuş
There was no grocery store around here.
Ü
Ümit Çalışkan on Google

Bir markette olması gereken çoğu ürünler mevcut iç dizaynıyla kalitesiyle temiz olmasıyla harika bir market
Most of the products that should be in a market are clean with the current interior design and a great market
N
Namık Kartal on Google

Yakında hiç market yoktu. Çok iyi olmuş burada kurulması. Müşterilerle gerçekten çok ilgililer...
There was no market nearby. Very well established here establishment. They're really interested in customers ...
H
Harun Soycicek on Google

Bir markette olması gerekenden daha fazlası var. En önemlisi içinde dünyanın en iyi ve güler yüzlü insanları var her konuda yardımcı oluyorlar. Herkesin gitmesini tavsiye ederim
There's more to a grocery store than it should be. Most importantly, there are the best and friendly people in the world and they help in every matter. I recommend everyone to go

Write some of your reviews for the company Vatan Market

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *