Cansu Su San. Nak. Tic. Ltd. Şti

5/5 based on 2 reviews

Asya Su Doğal Kaynak Suyu Düzce - Asyasu.com.tr

{t('head.description')}

Asya Su Doğal Kaynak Suyu Düzce - Asyasu.com.tr

Asya Su Logo

Düzce’nin Çilimli ilçesinde,son teknolojiyle donatılmış 5.500 m² kapalı, 18.000 m² toplam alana sahip olan Asya Su, günümüzde 74.000 şişe/saat kapasite ile hizmet vermektedir. 2012 yılında, Gülay ailesine ait Gülay Kollektif Şirketi’nce satın alınmış ve yine aynı aileye ait Cansu Su San.Nak.Tic.Ltd.Şti. tarafından işletilmektedir.

Doğal güzellikler diyarı Düzce’nin 1.160m rakımlı, el değmemiş bir doğa ve bitki örtüsüne sahip KAPLANDEDE DAĞI’nın zirvesinden çıkan Kaynak Suyu, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı, antibakteriyel boru hattıyla %100 güvenli ve hijyenik bir şekilde tesislerimize, son teknoloji ile, el değmeden ve doğallığı bozulmadan da müşterilerimize ulaştırılır. Kendine özgün tadı ve genel tüketicinin beğenisine uygun sertliği ile benzersiz olan Asya Su, Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” şartları uyarınca suyun en sağlıklı ve en doğal halini sunmak için çalışır.

Avrupa Birliği ve dünya kalite standartları çerçevesinde dolum yapan Asya Su; Almanya, Danimarka, İngiltere, Bulgaristan, Romanya, Filistin, Şili, Panama, Curacao, Umman, Kuveyt, Libya, Senegal, Gana, Sierra Leone ve Malta gibi ülkelere yaptığı satışla ihracat payını her geçen gün arttırmaktadır.

Contact Cansu Su San. Nak. Tic. Ltd. Şti

Address :

Cansu Su, Söğütlü Köyü, Bahar Sk. D:Apt. No:9, 81752 Çilimli/Düzce, Turkey

Phone : 📞 +9887
Website : http://asyasu.com.tr/
Categories :
City : Çilimli/Düzce

Cansu Su, Söğütlü Köyü, Bahar Sk. D:Apt. No:9, 81752 Çilimli/Düzce, Turkey
S
Sn KINA on Google

Y
Yunus Emre Gülay on Google

%100 Yerli ve Milli
100% Domestic and National

Write some of your reviews for the company Cansu Su San. Nak. Tic. Ltd. Şti

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *