Sultan Market

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Sultan Market

Address :

Orhan Gazi Sk. No:19, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +99
Website : https://haritane.com/sultan-market-detay263446/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Orhan Gazi Sk. No:19, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
A
Ali Öztürk (İskeçeli) on Google

Kazımpaşa yolu üzerinde bulunan bir yer. Aradığınız herşeyi uygun Fiyata bulabiliyorsun küçük ama ğüzel bir yer çalışanlar ğüleryüzlü ve tecrübeli ürünleri ğünlük taze. Evlere servis yapan istediğiniz ürünleri kapınıza kadar ğetiriyorlar
A place on the Kazımpaşa road. Everything you're looking for can be found at an affordable price, but it's a nice place for employees with fresh and experienced products. They serve the products you want to house up to your door
m
mikelanj on Google

Ne aradıysam buldum. Hatta silikon bile ?çok şaşırdım, neden satıyorsunuz dediğimde, müşteri soruyor biz de getirdik dediler. Müşteri memnuniyeti konusunda on numara. Ayrıca çok kaliteli ürünler getiriyorlar, mesela bir raf komple alman çikolatası doluydu bu hafta gittiğimde. Helal olsun dedim. Eve de siparişleri var daha ne olsun
I found what I was looking for. Even silicone, I was very surprised, when I said why you are selling, the customer is asking, they said we brought it. Number ten about customer satisfaction. They also bring very high quality products, for example, a rack was full of German chocolate when I went this week. I said halal. They have orders at home, what more?
M
Mesut Alp on Google

Genis urun yelpazesi ve guleryuzlu hizmet sunulmakta.Gayet başarılı buldum.???
A wide range of products and friendly service are offered. I found it very successful.
Y
YAĞMUR ŞENER on Google

bir marketten çok fazlası. aradığım her ürünü bulmamın yanında ithal olan birçok ürünü bulabiliyorum. Hızlı hizmetleri ve güler yüzleri de cabası.
more than just a grocery store. In addition to finding every product I'm looking for, I can find many imported products. Not to mention their fast service and smiling faces.
ا
الشاعر موفق النصار on Google

يوفر معظم احتياجات المنزل ولديه توصيل للمنازل
Provides most of the needs of the home and has home delivery
A
Alaçatı Frida Butik Otel Alaçatı on Google

Temiz taze ürünler ve hızlı evlere servis. Tavsiye ederim
Clean fresh produce and fast delivery. I advise
A
Ali osman eriş on Google

Aradığınız herşey i bulabilirsiniz kaliteli hizmet
You can find everything you are looking for, quality service
N
Nurhan Gökkaya on Google

Zincir marketleri aratmıyor.panten keratin bakım serumu bile buldum.fiyatlar normal. Sebzeler taze. Daha ne olsun
It's not like chain stores. I even found pantene keratin care serum. Prices are normal. Vegetables are fresh. what else

Write some of your reviews for the company Sultan Market

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *