Sedas Head Office

1.9/5 based on 8 reviews

Contact Sedas Head Office

Address :

Orhangazi Cad. No:160, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +998
Website : https://www.sedas.com/tr-tr/Pages/default.aspx
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Orhangazi Cad. No:160, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
A
Ahmet Uçar on Google

Devamli kesinti var. 186 aradigimiz halde ne bir bilgilendirme nede kesinti ile ilgili kesin bir çözüm sunmuyorlar. 2 gunde 3 kere uzun süreli kesinti mi olur Kocaeli nin merkezi bir yerinde bide plansız !!!
There is a constant interruption. Even though we called 186, they do not offer any information or a definite solution about the interruption. Will there be long-term interruptions 3 times in 2 days? A bidet in a central part of Kocaeli is unplanned !!!
U
Umit Emanet on Google

Hızırtepe elektirik kesintilerine son verin artık kaç saattir elektirik yok bir haftasonumuz onun da içine ettiniz
Put an end to the Hizirtepe electricity cuts, how many hours has there been no electricity for a weekend, you messed it up as well. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A
Arzu Çamur on Google

Bu nasıl bir hizmet.Beyaz eşyalar ve kombiden tuhaf sesler geliyor artık.çocuklar derslere giremiyor.buz gibi havada kombi çalışmıyor..ya saat başı elektrik kesiyorsunuz veya düşük voltaj sebebiyle eşyalar çalışmıyor.186 derseniz telefonu 1 saate zor açıyor.üstelik Sakarya nüfusu İzmir İstanbul Ankara vb.gibi bir şehir de değil..neden alt yapınızı güçlendirmiyorsunuz.BIKTIK ARTIK..
What kind of service is this. Strange sounds are coming from the white goods and the combi. Children cannot enter the lessons. The combi boiler does not work in the air like ice .. or you turn off the electricity every hour or the goods do not work due to low voltage.186 If you say, it is difficult to open the phone in 1 hour. It's not a city like Ankara, etc. Why don't you strengthen your infrastructure.
R
RuşenMelih ÖZKAN (Asaf Koltuk Yıkama) on Google

Şuan korucukta yıkama işlemi yapacağız ve tam bir bucuk saattir bekliyoruz. Arkadaşlar gelip trafonun kolunu kaldıracak bu kadar olmaz. Tüm randevularımız iptal oldu. Hizmetiniz sıfır.
We will do the washing process in the village now and we have been waiting for a full and half hour. This is not enough to come and raise the arm of the transformer. All our appointments have been canceled. Your service is zero.
D
Duygu Mete on Google

Evimizin önünde ki sokak lambası 5 gündür mum gibi yanıyor ve ses geliyor beş gündür aramamıza rağmen kayıt alıyorlar gelen yok,arıyoruz gelip yapılmış diye kayıttan düştüğünü söylüyorlar ama gelen yook ,böyle rezil bir kurum olamaz.
The street lamp in front of our house has been burning like a candle for 5 days and there is a sound. Even though we have been calling for five days, they are recording, no one comes.
B
Barış on Google

12 Eylül 2021 tarihinden beri 2 kere arıza kaydı oluşturduk ikisinde de sorun çözüldü diye arızayı kapatıyorsunuz ama ne gelen var ne giden. Siz nasıl hizmet veriyorsunuz insanlara size yazıklar olsun…
Since September 12, 2021, we have created 2 fault records, both times you close the fault because the problem has been solved, but there is no incoming or outgoing. How do you serve people, shame on you...
S
Serdar Balek on Google

Efendim bir büyükşehir de bu kadar sık kesinti olmamalı illa UPS sistemi mi yaptırmalıyız. Kesinti öncesi ne bir bildirim var arıyoruz neden kesildigi kaça kadar kesinti olacağını soylenmiyor "anlayisiniz için teşekkür ederiz" deniyor lutfen biraz bizi insan yerine koyun.
Sir, there should not be such a frequent interruption in a metropolitan city, should we have a UPS system installed?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . We are looking for a notification before the interruption, why is it not said until how much interruption will be interrupted, "thank you for your understanding" is said, please put us in the place of people a little bit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N
Necla çelik on Google

Eskilerden Tek diye anılan yer, terminale giderken sağ tarafta kalıyor. İlk abonelik işlemleri, kaçak ihbar itiraz işlemleri yapılıyor. Korona önlemi olarak girişte ve içeride dezenfektanlar mevcut, girişte güvenlik ateş ölçümü yapıyor ve numaranız yandıkça içeri alıyorlar. Ama içerideki ekstra boşluk dışarıda yoğunluğa sebep olup yine risk doğurabiliyor. Vezneler sıkı disiplinli çalışmıyor maalesef. Biz 3.30gibi gittik tek vezne çalışıyordu. Diğerleri dolanıyordu. Orta veznede bulunan hanımefendi çok tatlı ve güleryüzlü ve işini layığıyla yerine getiriyor. Otopark için önünde yer mevcut, yoğun değilse genellikle yer bulabiliyorsunuz.
The place known as One from the old is on the right while going to the terminal. First subscription transactions, illegal notice and objection transactions are made. As a corona precaution, there are disinfectants at the entrance and inside, they measure security fever at the entrance and let them in as your number lights up. But the extra space inside can cause density outside and still pose a risk. Unfortunately, cashiers do not work with a strict discipline. We went like 3.30, the only teller was working. Others were wandering around. The lady at the middle teller is very sweet and smiling and does her job properly. There is a place in front of the parking lot, you can usually find a place if it is not busy.

Write some of your reviews for the company Sedas Head Office

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *