Oto Gürbüz

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Oto Gürbüz

Address :

Yalı Mahallesi, 134 Nolu Sokak No:9/a, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +978
Categories :
City : Karasu/Sakarya

Yalı Mahallesi, 134 Nolu Sokak No:9/a, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey
M
Mesut Iskender on Google

Biraz pahalı olmasının dışında gayet iyi bir oto tamirhanesi
It's a pretty good auto repair shop, except it's a bit expensive
C
Celal Goktas on Google

Oldukça pahalı parca fiatları cok yuksek diğer parcacilari gezmeden aldanmayın silecek yan tarafta 40 tl burada 50 tl ancak değerli ustalarımızın ilgi alaka müşteriye hizmet hususunda ve araç bakım ve tamiratlarında oldukça mahir insanlar 4 yıldır aracimi başka bir yere götürmedim kendilerine teşekkür ediyorum belirtmiş oldugum silecek fiatlarını gözden geçirirlerse memnun olurum teşekkürler
Do not be fooled by visiting the other parts, which are very expensive, the prices are very high, the wiper will be 40 TL on the side, 50 TL here, but our valuable masters are very skilled in customer service and vehicle maintenance and repairs, I have not taken my vehicle to another place for 4 years, I thank them, if they review the wiper prices I have mentioned. I'll be glad thanks
h
hasan cengiz on Google

Oto Gürbüz çok mükemmel. İlginize teşekkür ederim...
Oto Gürbüz is very excellent. Thank you for your interest...
M
Mustafa Emecen on Google

Oto gürbüz güvenle hizmet alabileceğimiz bir servis Yahya usta ve ekibine çok teşekkürler.
Thanks to Yahya Usta and his team, which is a service that we can serve with confidence.
M
M S on Google

Besitzer spricht Deutsch. Spurstangenkopf und Querlenkerkopf wurden ausgetauscht. Schneller und professioneller Service. Neue Ersatzteile waren sofort lieferbar. Und mein Auto wurde noch zur Spureinstellung weggebracht. Alles zusammen unglaubliche 30 Euro. Empfehlenswert
Owner speaks German. Tie rod end and wishbone head have been replaced. Fast and professional service. New spare parts were available immediately. And my car was taken away for lane adjustment. All together an unbelievable 30 euros. Recommendable
r
ramazan aslan on Google

Oto Gürbüz iyi yoğun bir yer parça tedarikinde sıkıntı yok (Oto gurbuzde fiyatlar dışında değişen birşey yok hızmet iyi fakat fiyatlar bayağı çıkmış)
Oto Gürbüz is a good, dense place, there is no problem in supplying parts (There is nothing changing in the auto group except the prices, the service is good, but the prices are quite high)
E
Ekrem coşkun on Google

Aracımın buji kabloları ile bobinini değiştirdim. Yahya usta bizzat değişti arabaya binerek bizzat ilgilendi çok yoğun olmasına rağmen. Hizmetten memnun kaldım. Yakın zamanda subap ayarını da yaptıracağım inşallah
I changed the spark plug wires and coil of my car. Master Yahya personally changed and took care of himself by getting into the car, although it was very busy. I was satisfied with the service. I hope to get the valve adjustment done soon.
G
Gürkan on Google

Muhittin beye aracıma özel ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum karasu standartlarında gerçekten çok kaliteli işçilik⭐⭐⭐⭐⭐
I would like to thank Muhittin for his special attention to my vehicle, really very high quality workmanship at karasu standards⭐⭐⭐⭐⭐

Write some of your reviews for the company Oto Gürbüz

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *