Orvac Makina

5/5 based on 3 reviews

About Orvac Makina

MİSYONUMUZ

  • Mevcut kaynakları ve teknolojiyi verimli şekilde kullanarak, müşteri isteklerini en kaliteli biçimde karşılamanın yanında, başarımızı sektörde sürekli kılmak ve beklentileri en üst düzeyde karşılamak.
  • Bütün müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek için dünyanın hızla gelişen teknolojisine ve uluslararası standartlarına uygun, mekaniği, dijital elektroniği ve teknolojisi ile müşterilere büyük kolaylıklar sağlayan kaliteli ve verimli makineler üretmek.
  • Servis imkanlarıyla kaliteyi yakalamak.
  • CE emniyet gereklerini titizlikle uygulayarak kaliteli nitelikli ürünleri üretmek ve bu yolla müşteri memnuniyeti sağlamak.
  • İşletmenin etkinliğini ve verimliliğini yükseltmek amacıyla müşteri taleplerini en kaliteli biçimde karşılamaktır.

Contact Orvac Makina

Address :

Sanayi Cd. No: 71/A, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9879
Website : http://www.orvacmakina.com/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Sanayi Cd. No: 71/A, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
S
Sedat Hezer on Google

D
Dogan Gida on Google

S
Serkan Kaplan on Google

Write some of your reviews for the company Orvac Makina

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *