Hakikat kırtasiye Gölcük

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Hakikat kırtasiye Gölcük

Address :

19 Mayıs Cd. 38. Sok D:No:15, 41950 Gölcük/Kocaeli, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Gölcük/Kocaeli

19 Mayıs Cd. 38. Sok D:No:15, 41950 Gölcük/Kocaeli, Turkey
A
Ahmet Er on Google

Fiyatlar uygun çeşit bol. Özellikle öğrenciler için. Yanlız kredi kartı ile gitmeyin peşin ödeme ile çalışıyorlar.
Prices are affordable with plenty of variety. Especially for students. Do not go with credit card alone, they work with advance payment.
F
FIRAS ALNEMER on Google

اشبه بالقرطاسية ويوجد اشياء للزينة
It is like stationery and there are things for decoration
a
ali şakir arslan on Google

Kredi kartı kabul edilmiyor,yanımda para olmayınca aldıklarını geri bıraktım.çok dar bir mekan
Credit cards are not accepted, when I didn't have money, I left back what I bought. Very narrow place
M
M.Bahadır Özcan on Google

Beş... Etmez çalışanları saygısız bozuntu bir yer
Five... Disrespectful employees, a crappy place
T
Turan Simsek on Google

Özellikle ahşap ürün ve resim malzemeleri almak için uygun bir yer. Fiyatlar da uygun
It is an especially suitable place to buy wooden products and painting materials. Prices are also affordable
B
BÜNYAMİN ÇAT on Google

Kaf dağını yaratan kendileri sanırım en azından öyle sanıyor lar fotokopi 75 krş. Bir sürü fotokopi çektirdim bir poşete koyma zahmetinde bulunmuyor çok pahalı dedik 74 yaşındaki babama amca birdahakine başka yere git diyor aklı olan bu firmayı kullanmasın bilsem ki sadece orada var birde İzmit te var İzmit'e gitmek daha akıllıca
I think it is themselves who created the Kaf Mountain, at least they think so. The photocopy is 75 cents. I had a lot of photocopies made, he doesn't bother to put it in a bag, we said it is too expensive.
j
jimdi fedaisi on Google

amazondan aydın yayınları tyt biyoloji kitabı almıştım , ilk bölümleri cözülmüş durumda geldi bir yıldır amazondan kitap alıyorum böyle bir rezaletti ilk defa gördüm bu bakımdan kendilerini tebrik edirim.
I bought a book of intellectuals tyt biology from amazon, the first chapters came in a solved state.I have been buying a book from Amazon for a year.I saw such a disgrace for the first time.
Õ
Õnder Demirel on Google

Kredi kartı geçmiyor fakat fiyatlar indirimli zaten bol kitap çeşidi var Serhan bey cok yardımcı oluyor
Credit cards are not accepted, but there are already plenty of books with discounts, Mr. Serhan is very helpful.

Write some of your reviews for the company Hakikat kırtasiye Gölcük

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *