Tuzy Oyuncak - Kırtasiye

5/5 based on 8 reviews

Contact Tuzy Oyuncak - Kırtasiye

Address :

15 Temmuz Blv. No:20, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

15 Temmuz Blv. No:20, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
R
Rabia Türközü on Google

Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler var tavsiye ederim
There are quality and affordable products, I recommend
M
Murad Durmaz on Google

Uygun fiyat, güleryüzlü çalışanlar.
Reasonable price, friendly staff.
O
Orhan Kar on Google

Cana yakın düzgün esnaf , çoklu ürün alımlarında iskonto yapıyor
Friendly decent tradesmen discount on multiple product purchases
Y
Yunus Emre Ermiş on Google

Hem kaliteli hem ucuz teşekkürler tuzy kırtasiye?
Both high quality and cheap, thanks salty stationery?
E
ERMİŞ C.Azakli on Google

Aradığınız kırtasiye ve oyuncak herşey burda
Everything you are looking for stationery and toys is here
A
Ahmet AkgüL on Google

Arabamın tekeri Çeker başı yukarı Tuzy çok güzel dükkan Ondan alın her şeyi. ??
wheel of my car trailer head up Tuzy very nice shop Take everything from him. ??
s
silahsız savaşçı on Google

Uygun fiyatlı kaliteli ürünleri bulabileceğiniz, Kırtasiye malzemelerinden oyuncağa kadar bir çok ürün sunuyor. Tavsiye ederim..
It offers many products from stationery to toys, where you can find affordable quality products. I advise..
Z
Zeynep dere yaman on Google

Guleryuzlu anlayışlı bir hizmet sunuyorlar. Ürünler çok kaliteli. Bu kalite için istedikleri fiyatlar çok çok uygun. Kesinlikle oyuncak ve kırtasiye alışverişlerinizde burdan yapmanızı tavsiye ederim
They offer a friendly and understanding service. The products are of very high quality. The prices they ask for this quality are very very reasonable. I would definitely recommend you to do your toy and stationery shopping here.

Write some of your reviews for the company Tuzy Oyuncak - Kırtasiye

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *