Sakarya Türkü Evi Kafe ve Restaurant

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Sakarya Türkü Evi Kafe ve Restaurant

Address :

Şal Sk. No:35/3, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +99
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Şal Sk. No:35/3, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
f
fedayi uyan on Google

Tam kafa dinleme yeri.
Full head listening.
H
Hüseyin ünsal Iskender on Google

Güzel sıcak bir mekan tavsiye ederim
I recommend a nice warm place
M
Müjdat Çetin on Google

Merkezi yerde güzel olmuş
It's nice in the center
M
Mustafa DAKIN on Google

Yeğenimin nişanı için gittim. Memnun kaldım.
I went for my nephew's engagement. I am satisfied.
N
Nilgün Zengin on Google

Sakin küçük şirin bir yer fakat menüyü içecek konusunda geliştirmeleri lazım
It's a quiet little cozy place but they need to improve the menu on drinks
S
Serap Nadir on Google

Sakarya da ailenizle veya arkadaşlarınızla gelip kafa dinleyip aynı zamanda canlı müzik atmosferi ile huzur bulabileceğiniz 1 2 mekandan biri. Umarım hiç bozmazlar fiyat performans olarak da oldukça makul . Ve aşçıları gerçekten bu işi biliyor . ?
It is one of the 12 places in Sakarya where you can come with your family or friends to relax and at the same time find peace with the live music atmosphere. I hope they don't break it at all. The price is quite reasonable in terms of performance. And their cooks really know the business. ?
F
Fatma Sak on Google

BEĞENDİM ön görüşme yaptık inşallah gecemiz güzel olur
I liked it, we had a preliminary meeting, I hope our night will be good
s
sirena sirena on Google

Türkü evi olarak geçmesine karşılık pop ağırlıklı parçalar çalınıyor. Türkü repertuarını düşük buldum. Solistin sesi çok güzel ancak çalgıların sesi daha çok çıkıyor, benim gibi "türkü" sevdalısıysanız biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.
Although it is referred to as the home of folk songs, pop-heavy pieces are played. I found the Turkish repertoire low. The soloist's voice is very good, but the instruments sound more loudly, if you are a "folk" lover like me, you may be a little disappointed.

Write some of your reviews for the company Sakarya Türkü Evi Kafe ve Restaurant

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *