As Lokantası

3.9/5 based on 8 reviews

Contact As Lokantası

Address :

Ada Cd. No:140, 54400 Akyazı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Akyazı/Sakarya

Ada Cd. No:140, 54400 Akyazı/Sakarya, Turkey
M
Mutlu Simsek on Google

Telefon numarası ekleyin?
Add phone number?
H
Hasan Malkoç on Google

Buranın çorbalarını herkese tavsiye ederim.
I recommend this soup to everyone.
M
Mahmut gümüş on Google

Yemekleri lezzetli ve uygun esnaf lokantası sahibi Mustafa bey bizzat hizmet ediyor ve işin başında
The food is delicious and appropriate artisan restaurant owner Mustafa is personally serving and at the beginning
S
Semih DURSUN on Google

?
A
Adnan SENER on Google

Tesettür ederiz. Güzel yerdi
Thank you. it was nice place
m
mehmet celik on Google

Sabahı köründe buraya çorba içmek için gelen içip sonra işine giden insanlar var. Lokantanın işi gücü bu :)) , yemekleride birkac kez yedigim icin biliyorum ortalamanın üstünde. İlçenin bir ucundan gelende var otobandan geçerken akyazı gişelerinden girip içen otobana dönende var.
There are people who come here to drink soup and go to work. This is the power of the restaurant :)), I know the food a few times to eat above average. There is one end of the district from the highway passing through the highway toll booths drinking and drinking there.
M
Mert YILMAZ on Google

Fiyat ve lezzet olarak süper
Great for price and taste
m
mohmed hasan on Google

Good

Write some of your reviews for the company As Lokantası

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *