Meydan Arslan AVM

4.3/5 based on 7 reviews

Contact Meydan Arslan AVM

Address :

Doğu Karadeniz Cd. No:178, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Categories :
City : Karasu/Sakarya

Doğu Karadeniz Cd. No:178, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey
M
MEKAN GURMESİ on Google

A
Akın Sahin on Google

D
Demir Saka on Google

Birbirinin aynı dükkanlar
Same shops each other
I
Ilhan Bozdemir on Google

Dükkanlar doldukça daha güzel oldu
The shops became more beautiful as they filled
H
Hayri GÜNDOĞDU on Google

Karasu ilçemizin bir eksiği daha giderilmiş oldu . Alışveriş ve dinlenme için aradığınız yer. Emeği geçen herkese teşekkür.... ..
Another shortcoming of Karasu district has been eliminated. The place you are looking for shopping and relaxation. Thanks to everyone who contributed .... ..
M
Mecit Danışman on Google

Buraya uzun süre sürekli olarak gidip geldim. Sahilin geri kalan kısmına nazaran aile ortamı için uygun Temiz Ve düzenli bi çarşı. Dışarı kapalı görünse de denize sıfır bir mekan. Ayrıca dükkan sahipleri daha ilgili ve güler yüzlü. Böyle mekanların Karasu için artması şart. Şehir planlaması olmamasına rağmen gayet düzenli olan nadir parsellerden. Galiba bunu Altan Arslan bey e borçluyuz.
I've been traveling here for a long time. Clean and tidy market suitable for the family environment compared to the rest of the beach. Although it seems closed out, it is a seaside venue. Also the shop owners were more concerned and friendly. Such spaces should increase for Karasu. It is one of the rare parcels that are quite regular, although there is no city planning. I think we owe it to Altan Arslan.
A
Ahmet TÜRK on Google

Gökyüzü kadar özgür suyun sesi kadar huzurlu burası meydan arslan
The peace of the water is as peaceful as the sound of the sky arslan

Write some of your reviews for the company Meydan Arslan AVM

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *