Cark Optik

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Cark Optik

Address :

Yeni Cami Blv. 6/A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9798
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Yeni Cami Blv. 6/A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
A
AHMED ALTAYYAR on Google

K
Komiser Ziver on Google

A
Altay Ugras on Google

S
Semih selim on Google

O
Oguzhan Yalli on Google

s
serdar kovar on Google

Personeli çok güleryüzlü ve kibar fiatlar normal??
Very friendly and polite staff.
M
MSS GAME on Google

Furkan Beye Çok Teşekkür Ederim Çok Saolsunlar Yardımcı Oldular Çalışanların ve İş Yeri Sahibine Çok Teşekkür Ederim...
Thank you very much, Furkan Beye, thank you very much. Thank you very much.
B
BARIŞ MURAT on Google

Kalite ve tecrübenin bir arada bulunduğu bir işletme
A company where quality and experience come together

Write some of your reviews for the company Cark Optik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *